"Budeme se domáhat zrušení části rozhodnutí, ve kterém předseda konstatoval porušení předpisů o ochraně hospodářské soutěže a uložil za něj pokutu," uvedl předseda představenstva RWE Transgas Martin Herrmann.

Skupina RWE v Česku se odvolává na nezávislou právní expertizu postupu ÚOHS a následného rozhodnutí předsedy úřadu. "Společnost je přesvědčena, že její jednání na trhu v roce 2005 bylo zcela v souladu s obecně závaznými právními předpisy. Proto se obrací na nezávislý soud, aby toto stanovisko potvrdil," sdělil Novinkám Martin Chalupský, mluvčí RWE Transgas.

Transgas podle antimonopolního úřadu neumožnil konkurenčním regionálním distributorům uzavřít smlouvy o koupi a prodeji plynu tak, aby mohly konkurovat distributorům patřícím pod RWE. "RWE také odmítala dodávat zemní plyn jinam než do tzv. bilančních zón jednotlivých regionálních distributorů a tím blokovala a omezovala vznik konkurenčního prostředí," uvedl v březnu předseda ÚOHS Martin Pecina.