Hlasování o snížení cen v Evropském parlamentu se navíc posunulo na 24. až 25. května, což je vzhledem k složitým schvalovacím procedurám příliš pozdě na to, aby ceny mohli spadnout dolů ještě do léta.

Zainteresované strany se především nedokážou shodnout, zda regulované ceny mají začít okamžitě platit pro všechny zákazníky, či jen pro klienty, kteří o balíček s nižší cenou požádají svého mobilního operátora. Řeč se tak stále ještě nedostala na výši cenových stropů za volání ze zahraničí i přijaté hovory.

I cenové stropy se ale výrazně liší, což by mohlo celé jednání dále prodloužit. Čísla se pohybují od 60 eurocentů (téměř 17 Kč) za minutu odchozího hovoru a 30 centů za přijetí hovoru, což navrhuje Německo, po 40 centů za minutu odchozího hovoru a 15 centů za příchozí hovor, jak zní návrh parlamentu. Nyní Evropané platí za minutu odchozího hovoru více než euro.

Europoslanci přitom navrhují až o 70procentní pokles cen. "Volání z pláže na dovolené nesmí být dražší než let letadlem," hřímá překladatel návrhu, europoslanec Paul Rübig.