Pro Česko je varovné, že republika se co do počtu zdraví nebezpečných výrobků drží na 7. místě v rámci loni sledovaných 25 států Unie.

Materiál shrnuje loňské výsledky systému RAPEX, který se používá k varování spotřebitelů. Česko evropské spotřebitele loni varovalo před 43 produkty, zatímco v předchozím roce to bylo 40 výrobků. Daleko strmější růst zaznamenalo Slovensko, z 28 výrobků v roce 2005 na 44 výrobků o rok později.

Nejčastěji jde o hračky, které tvoří zhruba čtvrtinu všech hlášení. Za nimi se v závěsu drží elektrické spotřebiče s pětinou všech varování. Na pomyslném bronzovém stupínku jsou motorová vozidla, následovaná svítidly a kosmetikou. "Loňský rok byl výjimečný v tom, že hračky se vůbec poprvé dostaly před elektrické spotřebiče," uvedla Evropská komise.

Většina nebezpečných výrobků pocházela z Číny - celkem 440. U 159 nebyl známý původ. Ani výrobky ze zemí Evropské unie však nepatří mezi zcela bezpečné. A to ani z Česka, z níž pocházely celkem čtyři nahlášené produkty, ze Slovenska jen dva. Největším producentem zboží, které může ohrozit spotřebitele, je v EU Německo s celkem 48 výrobky.

Nebezpečné spreje a zapalovače

Komise varuje mj. především nad čisticími a izolačními spreji, zapalovači a takzvanými minimotorkami. Jen Německo eviduje za loňský rok celkem 110 případů poškození zdraví, které je spojeno se spreji, jež obsahují malé částečky hmoty.

Zapalovače jsou letitým problémem. Každý rok mají na svědomí i řadu lidských obětí a ani loňský rok nebyl výjimkou. To by se však mělo brzy změnit, protože od března letošního roku musí být každý nový zapalovač vybaven dětskou pojistkou.