Spekulace o odvolání Pekného se objevily tento týden v různých médiích. Například pro televizi Nova Martin Říman oznámil, že důvodem odvolání je nespokojenost s jeho prací a špatná vzájemná komunikace. Tento důvod však ředitel Pěkný odmítl a řekl, že důvodem je jeho politická příslušnost k ČSSD.

Kontroly byly nahodilé, tvrdí ministerstvo

"Důvodem odvolání ředitele ČOI je nedostatečná koordinace činnosti obchodní inspekce a nízká efektivita práce jejího pražského ústředí. Kontroly jsou vykonávány nahodile a bez jasně stanovených priorit," zdůvodnil odvolání Pěkného Římanův náměstek Luboš Vaněk.

Podle něj se inspekce neochotně zapojovala do projektu snižování administrativní zátěže drobných živnostníků a malých podnikatelů. "Trvalo tři měsíce, než ČOI připravila a uzavřela dohodu o provádění společných kontrol s odborem živností MPO," uvedl Vaněk.

Vaněk považuje za nutné v krátké době reorganizovat pražské ústředí ČOI a více zapojit obchodní inspekci do prosazování priorit MPO. "Důležité je, že uvedené změny podstatně neovlivní činnost oblastních inspektorátů," dodal Vaněk.

Pěkný s důvody odvolání nesouhlasí

"Pan ministr mě odvolal na základě toho, že není spokojen s mojí prací a že prý ubližuji malým a středním podnikatelům. Činnost, kterou vykonávám, podle něj nekoresponduje s tím, co on chce," řekl Pěkný s tím, že s Římanovým zdůvodněním svého odvolání nesouhlasí.

"Jsem přesvědčen o tom, že jsem svoji práci dělal dobře. Pokud se půjde cestou, kterou chce pan ministr, tak to ohrozí ochranu spotřebitelů a dojde k zaplevelení ČR nebezpečnými výrobky. Spotřebitel se stane rukojmím nekale podnikajících lidí," řekl Pěkný.

Pěkného nahradí Příhodová

Jana Příhodová dříve pracovala v ČOI, na ředitelství České inspekce životního prostředí a na ministerstvech životního prostředí a průmyslu a obchodu.

"Její specializací je kontrola dodržování platné legislativy a dohled nad zadáváním veřejných zakázek. V oblasti kontroly se pohybuje od roku 1992," uvedl mluvčí MPO Tomáš Bartovský. Příhodová absolvovala Přírodovědeckou fakultu Univerzity Karlovy, kde získala titul doktor přírodních věd. Hovoří anglicky.

Je to již druhé odvolání ředitele státní instituce v působnosti ministerstva průmyslu. V pátek 30. března Říman odvolal z funkce generálního ředitele agentury na podporu podnikání a investic CzechInvest Tomáše Hrudu. [celá zpráva]