Rovná pětina občanů v něm odpověděla, že daně lidí s vysokými příjmy jsou u nás vysoké, podle 24 procent přiměřené. Naopak 43 procent občanů označilo zdaňování bohatých jako nízké, z toho 12 procent dokonce za "příliš nízké".

I daně lidí s průměrným příjmem jsou podle nemalé části Čechů příliš vysoké. Myslí si to téměř polovina (47 procent) respondentů. Přibližně dvě pětiny (42 procent) si myslí, že lidé s průměrnými příjmy jsou zdaněni přiměřeně. Nízké daně mají podle pouhých dvou procent dotázaných.

Zdanění nízkých platů označuje jako příliš vysoké dvoutřetinová většina občanů (66 procent), 23 procent je vidí jako přiměřené a opět jen dvě procenta jako nízké.

Jak lidé hodnotí daně v závislosti na příjmu  (v %)
hodnocení lidé s vysokými příjmy průměrnými příjmy nízkými příjmy
příliš vysoké 7 5 25
vysoké 13 42 41
přiměřené 24 42 23
nízké 31 2 2
příliš nízké 12 0 0
pozn.: procenta ve sloupci, dopočet do 100 % tvoří odpovědi "neví".
Zdroj: CVVM

Ačkoli uvedená čísla mohou ilustrovat určitou řevnivost mezi různými příjmovými skupinami, situace je méně vyhrocená než dříve. K zřetelnému posunu názorů došlo v případě zdanění lidí s nejvyššími příjmy: podstatně ubylo těch, podle nichž jsou bohatí daněni příliš málo, a naopak.