Řekla to Právu v pondělí mluvčí České správy sociálního zabezpečení (ČSSZ) Štěpánka Filipová. "Důchod v tomto rozmezí dostává 703 688 seniorů," uvedla Filipová.

Zdůraznila ale, že v uvedené statistice jsou pouze tzv. "sólo" starobní důchody. Jsou totiž případy, kdy člověk nebere jen jednu penzi. Nejznámějším příkladem souběhu důchodů může být například vdovský či vdovecký důchod, který člověk dostává ke své penzi po zemřelém partnerovi.

Nejvyšší starobní důchod, který ČSSZ vyplácí, je v rozmezí 54 000 až 55 000 korun. Dostává ho však pouze jediný člověk. "Obecně se dá říci, že vysoké důchody mají lidé, kteří v rozhodném období, což je doba, ze které se vypočítává starobní důchod (zpravidla od roku 1986), pracovali ve vysokých manažerských funkcích a měli tedy velmi vysoké příjmy," uvedla Filipová na dotaz Práva.

Aby člověk získal starobní důchod například třicet tisíc měsíčně, musel by vydělávat od roku 1995 každý měsíc kolem půl miliónu korun.

O poznání více je lidí, kteří žijí z nejnižšího důchodu. Do částky 2800 Kč měsíčně bere penzi 8304 českých seniorů. Nejnižší - zákonem stanovený - důchod činí letos 2340 korun (základní výměra 1570 Kč a procentní výměra nejméně 770 korun).

Za deset let přibylo 200 tisíc penzistů

Důchodců, kteří dostávají důchod od ČSSZ, je nyní o 206 111 víc, než před deseti lety. Zatímco v roce 1996 bylo evidováno celkem 2 477 673 lidí pobírajících starobní, invalidní nebo pozůstalostní důchod, loni to už bylo 2 683 784 důchodců.

Převažují ženy, a to ve všech letech posledního desetiletí. V roce 2006 bylo celkem 1 656 280 důchodkyň, zatímco mužů pobírajících důchod bylo 1 027 504.

Nejvíc přibylo starobních důchodců. Z výše uvedeného čísla 206 111 tvořili celkem 198 352 starobní důchodci. V roce 1996 evidovala ČSSZ 1 796 998 starobních důchodců, loni už 1 995 350.

Řada lidí pobírá současně starobní a pozůstalostní (tj. vdovský či vdovecký) důchod, jedná se o tzv. souběh důchodů. Proto se liší celkový počet důchodců a počet vyplácených důchodů. ČSSZ koncem loňského roku vyplácela 3 310 174 důchodů. Na konci roku 1996 to bylo 3 031 604 důchodů.

Loni v prosinci na jednoho důchodce přispívalo 1,81 poplatníků pojistného. Pokud by se srovnával pouze počet starobních důchodů ve vztahu k počtu plátců pojistného, pak loni přispívalo na jednoho starobního důchodce 2,43 poplatníků.