Celní únik šetří policie, která stíhá několik lidí v čele s bývalým vysokým představitelem Beny Milanem Vomelou a bývalým jednatelem Tukového průmyslu a bývalým obchodním ředitelem Čepra Martinem Pechanem. Policie prověřovala také roli celníků. Trvá sice podezření, že celníci porušili předpisy, vyšetřovatelům se ale nepodařilo najít tolik důkazů, aby mohli zahájit jejich trestní stíhání. Vyšetřování celníků bylo proto letos v lednu definitivně odloženo.

Podle důvěryhodného zdroje, který si nepřál být jmenován, by Richtra mohl nahradit bývalý náměstek protikorupční služby Milan Šiška. Ten na Generálním ředitelství cel pracuje zhruba dva měsíce v pracovní skupině, jejíž náplní je reorganizace celní správy. Richtr byl pověřen řízením Generálního ředitelství cel od června 2001.

Bena využívala od roku 1994 ke skladování nafty a benzinu prostory státní firmy Čepro. Bena v nich údajně skladovala pohonné látky nakoupené v ČR, ale také nezdaněné zboží ze zahraničí. Při odčerpávání však firma podle policie nerozlišovala, zda jde o české nebo zahraniční zboží.

V roce 1996 uzavřela Bena smlouvu s Tukovým průmyslem, který v rámci kapacit Čepra provozuje veřejný celní sklad. Zboží, které je tam uloženo, se proclívá až při odbavení ze skladu. A právě do takového skladu začala Bena údajně ukládat nakoupené pohonné hmoty. [celá zpráva]  Když firma zboží odebírala, měl Tukový průmysl podle policie povinnost zajistit jeho proclení, což neudělal.

Podvod odhalili celníci při kontrole ropných produktů ve veřejném celním skladu. Celníci nyní po Beně a Tukovém průmyslu dluh vymáhají, firmy se brání u soudu. Soudy již ve třech případech bylo rozhodnutí Celní správy zrušily a věc vrátily k dalšímu projednání. [celá zpráva] Celníci musejí podle soudu jasně vymezit, po kom chtějí dluh uhradit.