"Konkrétně se jednalo o hodnoty osmkrát vyšší," říká mluvčí pražských celníků Zdeněk Málek.

Aflatoxiny patří do skupiny mykotoxinů, které se obecně považují za velmi silné karcinogeny. Ovoce se proto do prodeje  nedostane. "Příjemce zásilky tak bude muset závadné fíky vyvézt zpět mimo území Evropskou unii nebo zničit pod celním dohledem," dodává mluvčí.

Poslední kontejnerovou zásilku fíků nepropustili celníci začátkem listopadu. V posledních letech se s obdobnými případy setkávají v předvánoční době pravidelně. Loni nepropustili pracovníci Celního úřadu Praha na volný spotřebitelský trh více než 70 tun lidskému zdraví nebezpečných potravin.