REACH má za cíl shromáždit všechny dostupné informace o zhruba 30 000 chemických látek, které jsou na evropském trhu. Kompletní databáze by se měla utvořit během následujících 11 let. Pro chemický průmysl to však znamená řadu povinností, byť současná podoba směrnice je výrazně mírnější, než požadovaly ekologické organizace.

Hodnocení chemických látek dává úřadům do ruky nástroj, aby zaregistrované látky důkladněji zkontrolovaly a vyžádaly si další doplňující informace. Nejvíce nebezpečné chemikálie, kterých je na trhu asi 1500, budou muset být schváleny Evropskou agenturou pro chemikálie (ECA) se sídlem v Helsinkách. Chemické podniky navíc budou muset informovat zákazníky i zaměstnance o případném riziku spojeném s užíváním nebezpečných látek.

S novou legislativou je ale spojena řada problémů. Ekologové neuspěli se svým požadavkem upřít právo na výrobu látkám označeným za nebezpečné, pokud za ně existuje vhodná náhrada. Zástupci chemického průmyslu si zase stěžují, že REACH jim přinese obrovské administrativní náklady a připraví o práci tisíce lidí.

Greenpeace kritizuje ČR a další země

Česko spolu s Německem, Polskem, Irskem a Velkou Británií zabránilo dostatečné účinnosti nové evropské směrnice o regulaci chemických látek. Český postoj byl formulován na základě jednostranných podkladů, řekl ve středu vedoucí toxické kampaně Greenpeace v ČR Jan Freidinger.

Ministerstvo životního prostředí podle Freidingera zaplatilo studii o negativních dopadech REACH na chemický průmysl a peníze na studii o přínosech dokumentu veřejnému zdraví a životnímu prostředí mu už "nezbyly". "Chemici prostě přišli za ministrem životního prostředí minulé vlády Liborem Ambrozkem (KDU-ČSL) a peníze dostali," dodal.

"Nezaznamenali jsme, že by během dlouhodobého bruselského jednání zaznívalo z české strany cokoliv jiného než neodůvodněné obavy z dopadů REACH na chemický průmysl," uvedl Freidinger. Ještě více frustrující podle něj je, že pozici Česka převážně vytvářel náměstek ministra životního prostředí Karel Bláha, zástupce instituce, která má ochranu přírody v popisu práce.

Greenpeace připouštějí, že evropská chemická politika sice zlepšuje dosavadní zcela nedostatečný způsob nakládání s chemikáliemi, reforma ale podle nich zůstala na půl cesty. Mnoho nebezpečných chemikálií bude proto dál ohrožovat zdraví lidí a životní prostředí.