Vláda měla mimo jiné obavy, že prodej dluhu Setuzy může být brán z pohledu Evropské unie jako nedovolená podpora. "Za tu by mohlo být považováno, kdyby byla pohledávka prodána a mohla doputovat k původnímu majiteli," řekl na tiskové konferenci po zasedání vlády premiér Mirek Topolánek.

Předsedkyně ústeckého okresního soudu Eleonora Studničná poté Právu s odkazem na občanský soudní řád sdělila, že o samotné exekuci nemůže poskytovat žádné informace. Podnik by nyní měl řídit správce, kterého určí soudní exekutor. Toho by měl soud jmenovat v nejbližší době. Správce sepíše majetek podniku a má dohlížet na to, aby nebyl z firmy vyveden.

Setuza však stále tvrdí, že exekuce nemůže být prohlášena, protože o platnost pohledávky státu vůči firmě se vedou soudní spory.

Topolánek: důvody jsou ekonomické i bezpečnostní

Řešení dluhu Setuzy bylo na včerejší jednání vlády zařazeno mimořádně. Podle informací Práva totiž na programu jednání kabinetu tento bod původně být neměl. Ministerstvo zemědělství podle Králové předložilo vládě čtyři varianty řešení, přičemž preferovalo vyhlášení nové veřejné obchodní soutěže na odkup pohledávky.

Podle premiéra Topolánka ale měla vláda k tomuto rozhodnutí pádné důvody. "Ty důvody byly ekonomické, mezinárodní a také bezpečnostní," řekl Topolánek. Vedle zhruba čtyřmiliardového dluhu, který má Setuza vůči státu, na ministerstvu zemědělství leží podle premiéra také žádost Evropské komise o vysvětlení možné nedovolené podpory Setuzy. Bezpečnostní důvody premiér blíže neupřesnil s tím, že jednání vlády bylo uzavřené. Zvolený postup byl podle něj konzultován i s opozicí.

Paroubek Topolánka podpořil

To potvrdil i předseda ČSSD Jiří Paroubek. Ten Právu řekl, že se v roli premiéra také snažil ukončit kauzu Setuza. Média ale podle něj spustila humbuk, když se náměstek ministra spravedlnosti Jiří Vyvadil (ČSSD) setkal s podnikatelem Tomášem Pitrem. "Šlo mi samozřejmě o to hledat nějaké řešení, které by nemuselo být řešením přímo exekučním. Nicméně tento krok vlády samozřejmě podporuji a s panem předsedou Topolánkem jsem o tom v tomto duchu hovořil. Je zřejmé, že to je správný krok," řekl Paroubek.

Ministryně zemědělství Milena Vicenová ve středu uvedla, že stát má zájem, aby se poměry v Setuze ustálily a firma mohla pokračovat v činnosti. "Chceme udržet pracovní místa. Nechceme ji ohrozit," dodala. Také podle Topolánka exekuce neznamená, že by stávající management z firmy odcházel. "Pouze celá řada úkonů podléhá schválení správce, kterého určí exekutor," podotkl s tím, že podle provedených analýz může být pohledávka státu tímto způsobem zhodnocena.

Setuza: postup státu nemá oporu v zákoně

"Jsme jednoznačně přesvědčeni, že v současné době neexistuje právní titul, na základě kterého by mohla být exekuce prohlášena," reagoval ještě před rozhodnutím o exekuci předseda představenstva Setuzy František Janů. "Setuza podporuje avizovaný záměr ministerstva zemědělství řešit osud sporné pohledávky PGRLF formou prodeje ve veřejném výběrovém řízení," uvedl Janů pro Právo.

Zástupci společnosti M.L. Moran, která nyní Setuzu vlastní, byly tímto rozhodnutím zaskočeni. "V případě, že soud nařídí exekuci, půjde o velmi nestandardní řešení situace, které není v zájmu státu, ale spíše některých podnikatelských skupin," řekl Právu místopředseda představenstva M.L. Moran Zdeněk Šmejkal. O jaké podnikatelské skupiny jde, odmítl upřesnit. Šmejkal také zásadně odmítl tvrzení, že prodej Setuzy byl fiktivní a nadále na ni mají vliv Tomáš Pitr či lidé kolem něj.

O dluh Setuzy byl zájem

O dluh Setuzy projevilo v minulosti zájem několik firem, nejvyšší nabídku podala skupina PPF. Paroubkova vláda však tendr na prodej pohledávky nakonec zrušila. Zájem o koupi Setuzy měla i skupina Agrofert podnikatele Andreje Babiše.

Podle podnikatele Tomáše Pitra, který za Setuzu před jejím prodejem firmě M.L. Moran jednal, stát vůči Setuze žádnou vymahatelnou pohledávku nemá. "Neviděl jsem usnesení vlády, tak se k tomu nemohu přesně vyjádřit. Vláda ale určitě nemá vůči Setuze žádnou pohledávku a ani žádná jiná státní společnost nemá soudem schválenou pohledávku, která by byla zralá k exekuci," řekl Pitr ČTK. Dodal, že nynější spor už je věcí představenstva Setuzy a jejích nových vlastníků.

Firma dluh neuznává

Setuza v tiskové zprávě připomněla, že se státem vede dva spory. První je o platnosti zápočtu takzvané Nemethovy pohledávky, druhý se týká dohody Setuzy s ČKA o uznání závazku nyní spravovaného Podpůrným a garančním rolnickým a lesnickým fondem (PGRLF).

"Podle několika právních analýz nelze oba spory až do pravomocného soudního rozhodnutí řešit exekucí. Soud podle těchto expertiz nemůže o exekuci rozhodnout. Pokud by se tak stalo, šlo by jednoznačně o akt v rozporu se zákonem," sdělil Janů.

Setuza je významným odběratelem zemědělských surovin, především řepky olejné. Vyrábí v Česku tradiční a známé značky rostlinných olejů, margarínů, mýdel a pracích prášků. Před časem prijal podnik dlouhodobou rozvojovou strategii, podle níž zamýšlí potravinářskou a drogistickou výrobu postupně utlumovat a zaměřit se především na produkci složek pro výrobu biopaliv - metylesteru řepkového oleje a bioetanolu.