Vyplynulo to ze slov předsedy Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR Miloslava Vlčka (ČSSD) a ministra dopravy Aleše Řebíčka (ODS) na úterní tiskové konferenci během mezinárodní konference Transport v Ostravě. "Jednou z variant řešení je samostatný zákon, který by měl být projednán ve zkrácené lhůtě, aby výstavba silnice směrem na Slovensko mohla pokračovat, protože pokud to budou nadále blokovat ekologičtí aktivisté, taky by se ta stavba nemusela realizovat," prohlásil Vlček a slíbil, že bude podporovat výstavbu komunikace, která zrychlí a zbezpeční dopravu v česko-slovensko-polské aglomeraci s 6 milióny obyvatel.

"Nevládní ekologické organizace i ministerstvo životního prostředí jsou v některých věcech ve shodě a my nejsme schopni zlomit jejich negování, když záměry mají možnost blokovat neustálými odvoláními. Řešit to lze speciálním zákonem pro konkrétní silnici," řekl rovněž Řebíček. Vlček i Řebíček však zdůraznili, že přijetí samostatného zákona je jednou z variant a na jeho přijetí by se musela shodnout většina stran, nikoli jen 101 poslanců. Podle Řebíčka by se zákon mohl týkat i dalších problémových silnic v ČR.

Problémy v přípravě stavby nové silnice na trase I/11 směrem na Slovensko jsou zejména v úseku Oldřichovice-Bystřice na Třinecku, kde řízení brzdí ekologové, protože tam v řece Olši žijí vydry říční, uvedla ředitelka ostravské správy Ředitelství silnic a dálnic ČR Alena Morysová.

Právě na Třinecku jsou však nejzatíženější úseky kapacitně a technicky nevyhovující silnice. Stará cesta přitom vede napříč obcemi. Podle posledního sčítání dopravy z počátku listopadu na mostě přes Olši mezi Třincem a Vendryní projíždí denně 21 tisíc vozidel, z toho jsou bezmála 4 tisíce kamiónů. Počet kamiónů za dva roky vzrostl o 53 procent.

Až 30 000 aut denně

Odborníci odhadují, že po spuštění sériové výroby v automobilkách Hyundai a Kia a dalších nových investic v kraji se intenzita dopravy na této trase může zvednout až na 30 tisíc vozidel denně, přičemž podstatný nárůst zaznamená právě těžká doprava.

Na kritickou dopravní situaci na mezinárodním tahu od Polska, přes Opavu, Ostravu, Třinec na Žilinu upozorňují představitelé podnikatelské sféry a samosprávy v Moravskoslezském kraji již delší dobu. Žádají, aby termín dokončení stavby rychlostní silnice na trase I/11 byl sladěn s termínem spuštění výroby v automobilce Hyundai v Nošovicích. Sériová výroba v nošovické automobilce má začít koncem roku 2008.

"Situace na tomto tahu je již nyní kritická a je nepochybné, že dopravní frekvence se ještě zvýší v souvislosti s investicemi Hyundai a Kia, dalšími investicemi v kraji a také v souvislosti s růstem výroby v podnicích v regionu. Je nutné stanovit jasný režim pro urychlení stavby nové silnice," řekl Miroslav Fabian, generální ředitel Sdružení pro rozvoj Moravskoslezského kraje, které je pořadatelem dvoudenní konference Transport.

Zástupci regionu žádají, aby celá silnice byla dokončena v roce 2009, vládní usnesení 550/2006 o investiční smlouvě se společností Hyundai však s dokončením úseku Bystřice -Oldřichovice-Třanovice počítá do roku 2012. "Pokud by šlo všechno dobře, umím si představit rok 2010," prohlásil v úterý ministr Řebíček.