"Uplatňovaný způsob stanovení dopravních potřeb státu ve veřejném zájmu a způsob úhrady prokazatelné ztráty není systémovým řešením problematiky veřejné drážní osobní dopravy," komentoval kontrolu Nejvyššího kontrolního úřadu (NKÚ) jeho prezident František Dohnal.

"Vymezení a konkretizace rozsahu dopravních potřeb státu není upřesněna. Není tedy stanoveno, v jakém rozsahu mají být poskytovány dopravní služby pro potřebu státu a jaké potřeby veřejnosti mají být jimi uspokojovány. Nelze tak ani vymezit jejich finanční náročnost na prostředky státního rozpočtu," upozornil prezident Dohnal a dodal, že ministerstvo nepředložilo žádné doklady, které by zdůvodňovaly výši prostředků určených v příslušných letech ve státním rozpočtu na úhradu prokazatelné ztráty.

Kontrola NKÚ se uskutečnila v letech 2004 až 2006. V tomto období zaplatilo ministerstvo dopravy drahám 7,6 miliardy korun.

"Tato částka však neodpovídala výši prokazatelné ztráty vypočtené Českými drahami. Výpočet není dostatečně transparentní a jeho kontrolovatelnost je omezená," konstatoval dále prezident.

ČD s kritikou nesouhlasí

"České dráhy se při prokazování ztráty z osobní dopravy zcela řídí platnou legislativou a vyhláškami ministerstev dopravy a financí, " řekl mluvčí ČD Aleš Ondrůj. "Společně s krajskými úřady a ministerstvem dopravy se snažíme o poskytování co nejtransparentnějších údajů," dodal.

"Stát a kraje mají vyšší požadavky na zajištění dopraví obslužnosti Českými drahami než odpovídá výši finančního krytí souvisejících nákladů. Na tento rozpor upozorňují České dráhy kontinuálně, je to například jeden z limitů masivnější modernizace vozového parku a vítáme, že toto potvrdilo i šetření Nejvyššího kontrolního úřadu, " dodal Ondrůj.

V roce 2007 má být nákladní doprava vyčleněna do dceřiné společnosti, a právě proto je nutné podle Dohnala vyřešit problémy s financováním dopravy osobní.