"Chceme snížit riziko různých excesů, kdy dochází k zajištění majetku, který patří třetím osobám, nebo je zajištění majetku vůči pohledávce nepřiměřené. Někdy je zase chování exekutorů neetické," vyjmenoval Pospíšil.

Zdůraznil, že nyní v podstatě není dostatečně stanoven postup, který by upravoval, jak s jednotlivými stížnostmi nakládat. "Hlavní část případné novely, o které přemýšlíme, by měla lépe stanovovat pravidla, za kterých budou stížnosti vyřizovány," řekl Právu ministr.

"Řešení stížností na exekutory je nyní nedostatečné. Teď třeba není upravena možnost, aby si ministerstvo spravedlnosti vyžádalo exekutorský spis, z něhož by bylo možno provinění exekutora posuzovat," nastínil Pospíšil současné nedostatky.

Kárná rozhodnutí nad exekutory by v budoucnu měla být zveřejňována na internetových stránkách EK. "Chceme, aby se občané mohli seznámit s tím, koho komora opravdu postihla," uvedl Pospíšil. Ministerstvo spravedlnosti a EK nyní do 14 dnů zpracují právní podobu, kterou pak Pospíšil s Podkonickým opět probere.