"Listina základních práv a svobod uznává právo na stávku, ovšem toto právo si může každý stát upřesnit zákonem. Zákonodárce tak musí stanovit právo na stávku rovnocenně a rozumně, aby nedošlo k diskriminaci ani zbytečným škodám. Navíc zaměstnavatel má právo vědět, kteří zaměstnanci budou stávkovat, aby včas zajistil práci pro ty, kteří nestávkují a mohl také splnit své závazky," uvedl předseda ÚS Pavel Rychetský.

Nadále tedy plat, že se stávkou při kolektivním vyjednávání musí souhlasit víc jak polovina zaměstnanců, který se to týká a odbory musejí zaměstnavateli předložit jmenný seznam lidí, kteří za odboráře vyjednávají i těch, kteří se stávky zúčastní. Nový zákoník práce, který by měl platit od 1. ledna 2107, už se jmennými seznamy stávkující nepočítá.

Podle ÚS je zaměstnavatel povinen i přes stávku zaměstnanců plnit své závazky, které vyplývají ze smluv a také musí organizačním opatřením zabránit škodám, které by mohly vzniknout. Stávka se u zaměstnanců vyznačuje jako omluvená nepřítomnost, za kterou nenáleží mzda. Zákoník práce navíc přikazuje zaměstnancům nahlásit zaměstnavateli každou překážku, která jim brání v plnění svých povinností a tou může být i stávka.

Filip: je to diskriminace

Podle místopředsedy Poslanecké sněmovny Vojtěcha Filipa (KSČM) jsou tato ustanovení diskriminační, protože řadu pracovníků odradí od účasti na stávce to, že se zaměstnavatel ze seznamu dozví, kdo chce stávkovat a může na něj vyvíjet nátlak. Navíc je podle Filipa toto ustanovení v rozporu s mezinárodními dohodami, které  ČR uzavřela.

"V tuto chvíli mě však toto rozhodnutí ÚS nevadí, protože za tři měsíce by měla vstoupit v platnost novela Zákoníku práce, která sporné body odstranila. Proto neměl ÚS důvod na poslední týdny dělat změny v zákoně. Nová úprava, která má vstoupit v platnost, hájí více práva občanů, ale není vyloučeno, že nová vláda oddálí platnost zákoníku práce. V tom případě by však tato neústavní opatření platila i od ledna příštího roku," uvedl Filip.

Jednání Pléna ÚS se účastnili i zástupci odborů, podle nichž je předkládání seznamů zaměstnavateli protiústavní a vede jen k tomu, že zaměstnavatel může vytvářet nátlak na zaměstnance, kteří si mnohdy účast ve stávce raději odpustí.

"Právo na stávku je nyní v praxi velmi obtížně využitelné. Nový Zákoník práce je pro zaměstnance přijatelnější, ale odsunutí jeho účinnosti by bylo velmi problematické," dodal předseda Českomoravské konfederace odborových svazů Milan Štěch.