Poslanci by podle návrhu mohli o rozpuštění Sněmovny hlasovat poté, co by vláda podala demisi.

Nyní podle ústavy rozpouští Sněmovnu prezident republiky v případě, že Sněmovna nevysloví důvěru vládě, jejíhož předsedu navrhl šéf Sněmovny, nebo pokud tři měsíce není schopná se dohodnout na zákonu, s nímž vláda spojila svou existenci. Dalším důvodem je to, když Sněmovna není tři měsíce schopná se usnášet, i když její zasedání není přerušeno.

Aby zákon prošel ve Sněmovně, musí pro něj zvednout ruku třípětinová většina, jako je tomu u zákonů, které mění ústavu. Se změnou někteří senátoři nesouhlasili, podle nich by se neměla ústava měnit podle aktuální situce. Další senátoři ale tvrdí, že novela se připravuje už několik měsíců a pracovali na ní odborníci na ústavní právo.

Senátoři ji do Sněmovny už jednou poslali, poslanci ji ale vrátili už v prvním čtení k dopracování, což oficiálně znamená, že zákon odmítli.