Podle mluvčího sjezdu Cyrila Ševčíka jsou na stadiónu tři pódia. Na každém z nich probíhá program v jiném jazyce - česky, anglicky a rusky.

Svědkové Jehovovi sami sebe považují za jediné pravé křesťany, ostatní křesťanské církve jsou podle nich nepravověrné. Naopak ostatní křesťané označují jehovisty za sektu, a to zejména kvůli tomu, že svědkové Jehovovi nepřiznávají Ježíši Kristu božskou podstatu. Jehovisté ve své věrouce zdůrazňují brzký příchod konce světa. Své učení šíří po celém světě v časopise Strážná věž.

Jehovisté vyvolávají poměrně dost kontroverzí. Lidé jim nejvíce vyčítají, že odmítají svým dětem poskytnout krevní transfúzi kvůli biblickému zákazu požívání krve. S touto praxí také v ČR narazili u Ústavního soudu, který v roce 2004 stanovil, že ochrana zdraví a života dítěte je dostatečným důvodem pro zásah do rodičovských práv i náboženských svobod.

Některým lidem také vadí podomní misijní činnost svědků Jehovových a totalitní struktura jejich společenství. Podle lidí, kterým se podařilo svědky opustit, je u řadových členů cíleně vyvolávána psychická závislost na organizaci a přetrhávají se vazby na svět mimo ni. Svědkové Jehovovi také například neslaví Vánoce, neboť jsou přesvědčeni, že jsou to pohanské svátky.

V České republice mají svědci asi 23 000 členů. Po celém světě jich je přes šest a půl miliónu. Svou činnost financují z dobrovolných darů jednotlivců.