"Většina dětí, které se na Linku obrátily, utekla poprvé. Doba, po kterou bylo dítě v době volání na Linku na útěku, je nejčastěji jeden den (54 procent)," uvedl ve sdělení zaslaném ve čtvrtek Právu Tomáš Květák, ředitel Sdružení Linka bezpečí, které Linku vzkaz domů provozuje.

Nejčastější příčinou, proč děti utíkají, jsou problémy v rodině. Potýkalo se s nimi 64 procent dětí na útěku. Celkem 13 procent dětí uteklo kvůli fyzickému násilí a u pěti procent souvisel útěk s problémy se školou.

Statistika ukazuje, že dětí na útěku přibývá. Zatímco v roce 2002 zůstalo pohřešováno 77 dětí a mladistvých z celkového počtu 8434 vyhlášených pátrání po osobách mladších 18 let, loni zůstalo v pátrání 209 dětí a mladistvých z celkem 10 501 vyhlášených pátrání po osobách do 18 let.

Problémy hlavně od 12 do 17 let

Linka vzkaz domů je určená zejména dětem na útěku z domova či z ústavních zařízení. Volají na ni častěji dívky než chlapci, nejvíce volajících je ve věku 12 až 17 let. Většina dětí, která se na linku dovolá, je z úplných rodin.

Svoji nepříznivou situaci v rodině či ve škole řešilo 38 procent volajících útěkem z domova a pět procent uteklo z ústavního zařízení. "O vyhození z domova hovořilo sedm procent volajících a 11 procent dětí sice bylo na cestě domů (ze školy apod.), ale z nějakého důvodu se bálo vrátit. Dalších šest procent volajících o útěku zatím pouze přemýšlelo," sdělil zkušenosti pracovníků linky ředitel Květák.

Sdružení Linka bezpečí vyhlásilo letos 25. května sbírku Pomněnkový den. Prodejem odznaků v podobě pomněnky jako symbolu všech pohřešovaných a ztracených dětí se vybralo 138 214 Kč. Pomněnkový den se historicky váže k 25. 5. 1979, kdy v New Yorku zmizel cestou do školy šestiletý Etan Patz a nebyl již nikdy spatřen.

V následujících letech začaly různé organizace připomínat toto datum v souvislosti se zmizelými dětmi. V roce 1983 označil prezident USA 25. květen za Den pohřešovaných dětí. V Česku zdůrazňuje tento den od roku 2004 právě Sdružení Linka bezpečí.