Diváci se rozloučili se cvičenci skandovaným potleskem a voláním. Potlesk provázel prakticky nepřetržitě všech 12 středečních skladeb.

Velký ohlas mělo svižné cvičení chlapců ve skladbě Karimatky, skladba pro muže Chlapáci či vystoupení slovenských sokolů Slovensko, do toho. Při skladbě seniorů na hudbu Karla Hašlera Ta naše písnička česká zpíval společně celý stadión.

Na slet přijelo do Prahy přes 17 000 cvičenců z celé republiky. Jejich řady posílili i krajané ze Slovenska, USA a dalších zemí. Hromadná vystoupení budou pokračovat ve čtvrtek, kdy je v publiku očekáván i prezident Václav Klaus.

Součástí programu sletu je řada kulturních a společenských akcí o dějinách a současnosti sokolského hnutí. V Tyršově domě na Újezdě je po dobu sletu výstava výtvarných děl členů a příznivců Sokola.

Organizace vznikla v roce 1862, založili ho Miroslav Tyrš a Jindřich Fügner. V současnosti patří mezi největší občanská sdružení v zemi. Nabízí různé druhy sportovních aktivit, v některých odvětvích vychovává i špičkové závodníky, například v akrobatickém rokenrolu. Po znovuobnovení v roce 1990 uspořádal v Praze dva slety, v letech 1994 a 2000.