Pokud bude řidič opakovaně porušovat pravidla a na jeho kontě se shromáždí dvanáct trestných bodů, přijde v rámci bodového systému automaticky na rok o řidičský průkaz. Zpět ho pak získá až po úspěšném vykonání testu z pravidel silničního provozu, absolvování zkušební jízdy a prokázání znalosti údržby vozidel.

Na otázku Práva, zda tedy nehrozí, že časem bude v Česku bez řidičáku většina motoristů, odpověděl odstupující ministr dopravy Milan Šimonovský (KDU-ČSL): "Jsem přesvědčen, že ne. Například v Irsku, které už dříve zavedlo bodový systém, přišli v prvním roce o řidičské oprávnění jen čtyři lidé. U nás to v prvním roce odhaduji na desítky takto postižených."

Řidič si totiž bude moci udělené body i odepisovat. Pokud ho celý rok policie nepřistihne při jediném přestupku, odepíší se mu z konta čtyři body, za druhý rok také čtyři a po třech letech všechny zbývající. Body si ovšem nepůjde odepisovat do zásoby, jen ty skutečně udělené.

Při sérii přestupků body pouze za nejtěžší z nich

Podle ministerstva dopravy (MD) se řidiči nemusejí obávat, že dostanou dvanáct či ještě více bodů najednou. "Policejní hlídka může samozřejmě zaregistrovat, že řidič několikrát porušil pravidla, ale body mu přidělí pouze za ten nejtěžší z přestupků," ujistila Právo tisková mluvčí MD Marcela Žižková.

Kdyby tedy hlídka například zjistila, že řidič nesprávně předjížděl, překročil přitom povolenou rychlost v obci o méně než 20 kilometrů v hodině, držel v ruce mobil a na přechodu neumožnil chodci nerušeně a bezpečně přejít, nasčítalo by se mu teoreticky dvanáct trestných bodů. Policisté mu ale do registru řidičů nahlásí jen čtyři body za nejvážnější z nich. A tím je v uvedeném případě, že neumožnil chodci nerušeně přejít. Se zlou by se ovšem zmíněný řidič potázal, kdyby policisté zjistili, že se přestupku vůči chodcům dopustil opakovaně. Pak by ho čekalo správní řízení a až půlroční zákaz činnosti.

Za alkohol se lze vyhnout soudu

Jak tedy předejít ztrátě řidičského průkazu? Především se jak čert kříži vyhýbat přestupkům, které se nebudou řešit jen blokovou pokutou, ale přímo ve správním nebo dokonce trestním řízení.

Jak vyplývá z tabulky, kterou najdete pod článkem, u 30 ze 43 uvedených přestupků, jež budou "oceňovány" body, čeká provinilé řidiče zákaz řízení. V devatenácti případech vždy a ve zbývajících tehdy, když se stejného přestupku motorista dopustí vícekrát za rok.

Podle nové legislativy půjde před soud každý řidič, který při silniční kontrole nadýchá přes 0,8 promile alkoholu. Ten, kdo se tomu chce vyhnout, bude tedy muset dechovou zkoušku či vyšetření u lékaře na obsah alkoholu odmítnout. Čeká ho za to sice pokuta 25 000 až 50 000 korun a až dvouletý zákaz řízení. Avšak i to je pro většinu lidí výhodnější než případné vězení a záznam v trestním rejstříku.

Jaký má být postup pro odebrání řidičáku

Udělené body bude policie nahlašovat elektronickou cestou, a poté i písemně, příslušnému obecnímu úřadu. Ten je musí do pěti pracovních dnů od doručení zaznamenat do registru řidičů. Když motorista dosáhne dvanáctibodové hranice, obecní úřad mu to písemně oznámí. Řidič mu pak musí nejpozději do pěti pracovních dnů od doručení oznámení odevzdat řidičský průkaz.

Podobný postup zákon ukládá i v případech, kdy řidičský průkaz odeberou motoristovi přímo na silnici policisté. Ti musí průkaz obecnímu úřadu odeslat nejpozději druhý pracovní den, a úřad bude povinen správní řízení o zadržení řidičáku zahájit do do pěti pracovních dnů poté, co ho od policie dostane.

Na dotaz Práva, zda v případě nedodržení těchto lhůt bude muset úřad řidiči průkaz vydat, odpověděla Žižková: " V žádném případě. O tom se musí podle zákona rozhodnout až ve správním řízení."

Pokud kvůli zbytečným průtahům policistů či obecních úřadů utrpí například profesionální řidič škodu, může se její náhrady domáhat soudní cestou. A úředník, který nedodrží lhůty, by měl být disciplinárně postižen.

Bambas: Budeme přísní hned od prvního dne

Podle ředitele služby dopravní policie ČR Zdeňka Bambase se nechystá žádné přechodné období, v němž by si na změny v pravidlech mohli řidiči postupně zvykat. "Přísní budeme hned od prvního dne. Zákon nám tolerantnost ani neumožňuje," prohlásil Bambas.

Striktní dodržování zákona může ale podle kritiků bodového systému napáchat víc škody než užitku. Vždyť jestliže například budou policisté a strážníci dávat řidičům body a blokové pokuty i za nepatrné překročení povolené rychlosti v obci, pak prakticky nepůjde bezpečně předjet pomaleji jedoucí vozidla a budou se tvořit nekonečné kolony. Že nová motoristická legislativa není dokonalá, připouští i Šimonovský. Ten chce nyní v roli poslance iniciovat některé změny a dosáhnout například zrušení občanští demokraté. Jak Právu už dříve řekl Aleš Řebíček (ODS), který má v Topolánkově vládě zastávat post ministra dopravy, body by měly být udělovány pouze za nejvážnější přestupky.

Politici se ovšem shodují, že bodový systém je třeba nechat nějaký čas fungovat a k případným změnám přikročit až v příštím roce. Těžko si totiž představit, jak bez bodů a hrozby ztráty řidičského průkazu přimět i ty nejagresívnější motoristy k respektování pravidel a podstatně snížit počet mrtvých na silnicích.

Orientovat se ve všech změnách, k nimž nyní došlo v pravidlech silničního provozu, není jednoduché. Podrobné informace lze o nich najít na internetové adrese www.novapravidla.cz, kterou od února navštívily už statisíce zájemců.

Porušení předpisůpočet bodů
řízení motorového vozidla bez držení příslušné skupiny nebo podskupiny řidičského oprávnění 7
řízení vozidla ve stavu vylučujícím způsobilost, který si řidič přivodil požitím alkoholu nebo užitím jiné návykové látky 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu dechové zkoušce ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn alkoholem v případě, že dechová zkouška byla pozitivní, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
odmítnutí řidiče podrobit se na výzvu odbornému lékařskému vyšetření ke zjištění, není-li ovlivněn jinou návykovou látkou, ačkoli to nebylo spojeno s nebezpečím pro jeho zdraví 7
způsobení dopravní nehody porušením povinnosti řidiče, při které došlo k usmrcení nebo k těžké újmě na zdraví 7
při dopravní nehodě, při které došlo k usmrcení nebo zranění osoby nebo k hmotné škodě převyšující zřejmě na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech částku 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 7
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, je-li zjištěný obsah alkoholu v těle řidiče vyšší než 0,3 promile, nebo řízení vozidla bezprostředně po užití jiné návykové látky nebo v takové době po užití jiné návykové látky, po kterou je řidič ještě pod jejím vlivem 6
Předjíždění vozidla v případech, ve kterých je to zákonem zakázáno 6
při jízdě na dálnici nebo silnici pro motorová vozidla otáčení se nebo jízda v protisměru nebo couvání v místě, kde to není dovoleno 6
vjíždění na železniční přejezd v případech, ve kterých je to zakázáno 6
řízení motorového vozidla řidičem, kterému byl zadržen řidičský průkaz 6
řízení vozidla, které je technicky nezpůsobilé k provozu na pozemních komunikacích podle zvláštního právního předpisu tak závažným způsobem, že bezprostředně ohrožuje ostatní účastníky provozu na pozemních komunikacích 5
řízení motorového vozidla bez držení platného osvědčení profesní způsobilosti řidiče4) 5
řízení motorového vozidla bez držení platného posudku o zdravotní způsobilosti 5
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 40 km/h a více v obci nebo o 50 km/h a více mimo obec 5
nezastavení vozidla na signál, který přikazuje řidiči zastavit vozidlo, nebo nezastavení vozidla na pokyn "Stůj" daný při řízení provozu na pozemních komunikacích osobou oprávněnou k řízení tohoto provozu 5
při řízení vozidla neumožnění chodci na přechodu pro chodce nerušené a bezpečné přejití vozovky 4
při řízení vozidla ohrožení chodce přecházejícího pozemní komunikaci, na kterou řidič odbočuje 4
ohrožení chodce při odbočování s vozidlem na místo ležící mimo pozemní komunikaci, při vjíždění na pozemní komunikaci nebo při otáčení a couvání 4
nedání přednosti v jízdě v případech, ve kterých je řidič povinen dát přednost v jízdě 4
překročení nejdelší přípustné doby řízení nebo nedodržení stanovené bezpečnostní přestávky v řízení vozidla podle zákona č. 475/2001 Sb. 4
řízení vozidla, které není registrováno v registru silničních vozidel, přičemž této registraci podle zvláštního právního předpisu podléhá 4
řízení vozidla, které užívá jinou registrační značku, než která byla vozidlu přidělena 4
při dopravní nehodě, při které byla způsobena na některém ze zúčastněných vozidel včetně přepravovaných věcí nebo na jiných věcech hmotná škoda nižší než 50 000 Kč, neprodlené nezastavení vozidla a prokázání totožnosti navzájem včetně sdělení údajů o vozidle nebo neohlášení dopravní nehody policistovi nebo nedovolené opuštění místa dopravní nehody nebo neprodlené nevrácení se na místo dopravní nehody po poskytnutí nebo přivolání pomoci nebo po ohlášení dopravní nehody 3
držení telefonního přístroje nebo jiného hovorového nebo záznamového zařízení v ruce nebo jiným způsobem při řízení vozidla 3
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o 20 km/h a více v obci nebo o 30 km/h a více mimo obec 3
nezastavení vozidla před přechodem pro chodce v případech, kdy je řidič povinen tak učinit 3
ohrožení jiného řidiče při přejíždění s vozidlem z jednoho jízdního pruhu do druhého 3
překročení povolených hodnot stanovených zvláštním právním předpisem při kontrolním vážení vozidla podle zvláštního právního předpisu 3
řízení vozidla bezprostředně po požití alkoholu nebo v takové době po požití alkoholu, po kterou je řidič ještě pod jeho vlivem, při zjištěném obsahu alkoholu v těle řidiče ve výši menší nebo rovné 0,3  promile 3
nedovolená jízda po tramvajovém pásu 2
porušení povinnosti být za jízdy připoután bezpečnostním pásem nebo užít ochrannou přilbu 2
porušení povinnosti použít dětskou autosedačku nebo bezpečnostní pás při přepravě dětí podle 2
neoznačení překážky provozu na pozemních komunikacích, kterou řidič způsobil 2
porušení ustanovení o omezení jízdy některých vozidel 2
překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené zákonem nebo dopravní značkou o méně než 20 km/h v obci nebo o méně než 30 km/h mimo obec 2
nedovolené užití dálnice nebo silnice pro motorová vozidla nemotorovým vozidlem nebo motorovým vozidlem, jehož konstrukce nebo technický stav neumožňuje dosažení rychlosti nejméně 80 km/h 1
neoprávněné užití vyhrazeného jízdního pruhu 1
porušení ustanovení § 32 zákona o osvětlení vozidla 1
Porušení povinnosti vyplývající ze značky "Obytná zóna"nebo "Pěší zóna" 1
Porušení povinnosti vyplývající ze zákazové nebo příkazové značky (kromě výše uvedených případů překročení nejvyšší dovolené rychlosti stanovené dopravní značkou, porušení zákazu předjíždění stanoveného dopravní značkou a zákazových značek B 28 - zákaz zastavení a B 29 - zákaz stání) 1
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla modré barvy, popřípadě doplněného zvláštním zvukovým výstražným znamením 1
neoprávněné užití zvláštního výstražného světla oranžové barvy 1