Ve středu odpoledne budou o textu smlouvy debatovat předsedové stran. V pátek ráno se pak sejdou vyjednavači ODS, KDU-ČSL a zelených a na neděli je svoláno širší vedení ODS a lidovců, zasedat bude také republiková rada zelených. "Koaliční smlouva by měla být podepsána v pondělí, potom co ji schválí stranická grémia," řekl Šimonovský s tím, že by se v pátek mělo jednat o personálním obsazení vlády.

Jednotná daň mezi 15 až 19 procenty

Podle vyjednavače za Stranu zelených Jaromíra Soukupa expertní týmy dohodly i poslední sporný bod, kterým byly daně. Příjmy právnických a fyzických osob by měly podléhat jedné daňové sazbě mezi 15 až 19 procenty. V případě zdanění fyzických osob se předpokládají odečitatelné položky ze základu daně. Nyní existují čtyři daňová pásma. Konkrétní výše jednotné daňové sazby podle Soukupa nebude v koaliční smlouvě obsažena.

Stejná sazba mý být použita také pro daň z přidané hodnoty. "To rozmezí je logické, protože méně než 15 procent nepovoluje Evropská unie a výš než na současných 19 procent nepůjdeme," řekl Novinkám Soukup.  

Současná DPH je devatenáctiprocentní, vedle ní existuje i pětiprocentní snížená sazba. Ta by měla být nahrazena výjimkami, které se budou týkat potravin, léků, ubytovacích služeb, hromadné dopravy, sportovních a kulturních služeb a knih. Do nižší sazby budou patřit také výrobky z biomasy pro tepelná vytápění a technologie pro výrobu tepla z lokálních obnovitelných zdrojů.

"Rozsah zboží spadajícího do snížené sazby není nijak dramaticky rozdílný od toho současného," uvedl Soukup s tím, že se případná vláda pokusí v Bruselu vyjednat výjimku, aby tyto položky nebyly daněny vůbec.

Od roku 2008 začnou platit ekologické daně

Změny se dotknou rovněž spotřebních daní. Soukup naznačil, že spotřební daň bude uvalena na elektřinu, teplo a fosilní paliva. "Ten náběh bude od 1. ledna 2008. Bylo dohodnuto, že sazba daně u elektřiny bude diferenciována v závislosti na vlivu způsobu její výroby na životní prostředí," naznačil. Politici se podle něj také shodli na zrušení daně z kapitálového majetku, cenných papírů a dividend. Tato srážková daň je nyní patnáctiprocentní.

Svaz průmyslu a dopravy nesouhlasí se zákazem rozvoje jaderné energetiky a zachováním limitů těžby hnědého uhlí. V textu koaliční smlouvy, kterou sestavují vyjednávací týmy ODS, KDU-ČSL a Strany zelených, se zřejmě objeví, že vláda nebude rozšiřovat těžbu uhlí na Mostecku a nezačne s výstavbou dalších jaderných elektráren.

Navrhované změny v daňovém systému (v %)
současný systém navrhovaný systém
daň z příjmu právnických osob 24 15 - 19
daň z příjmu fyzických osob do 121 200 Kč ročně 12 15 - 19*
daň z příjmu fyzických osob do 218 400 Kč ročně 19 15 - 19
daň z příjmu fyzických osob do 331 200 Kč ročně 25 15 - 19
daň z příjmu fyzických osob přes 331 200 Kč ročně 32 15 - 19
* U sociálně nejslabší skupiny mají navýšení kompenzovat odečitatelné položky