Soud zjistil, že se ve znojemském volebním okrsku 26. skutečně stala chyba.

Pochybení NSS zjistil také u kandidáta číslo 15 Vojtěcha Fabíka, který dostal 38 přednostních hlasů a ve výsledku jich měl uvedeno pouze 37. O přednostní hlas méně, než opravdu voliči udělili, dostali podle oficiálních výsledků další dva kandidáti, naopak jeden přednostní hlas navíc dostal oproti realitě Břetislav Habanec. Internetové výsledky voleb také neobsahovaly přednostní hlas kandidátovi číslo 33 Vladanu Krásnému.

Chyby podle soudu nemohly ovlivnit výsledek voleb

Protože ale podle soudců nemohlo dojít k zásadnímu ovlivnění volebních výsledků, stížnost zamítli. V usnesení, které je k nahlédnutí na webových stránkách NSS, Pařík skončil v Jihomoravském volebním kraji jako první nezvolený náhradník, dostal 2 267 přednostních hlasů. Aby byly hlasy zohledněny v pořadí na kandidátní listině musel by jich dostat 13 074, na této skutečnosti nemohlo nic změnit pochybení okrskové komise.

Chyby neměly podle NSS žádný vliv ani na pořadí dalších kandidátů. "Jakkoliv tedy NSS shledal v činnosti komise pochybení a věcná podstata námitky navrhovatele je tedy oprávněná, jedná se o porušení volebního zákona, který se nemohlo projevit na zákonnosti volby některého ze zvolených kandidátů ODS do Poslanecké sněmovny v Jihomoravském kraji," praví se v usnesení.