Ve čtyřech případech, třem ženám a jednomu muži, prominul trest vyhoštění lidem, kteří mají v ČR manžela nebo děti.

Hedvice Vlčkové prominul Klaus roční trest za to, že okradla v penziónu dva cizince. Žena má čtyři děti a v její prospěch mluvilo i vyjádření úřadů.

O čtyři děti, z toho jedno postižené, se stará i Marie Petrikovičová, která měla jít do vězení na 20 měsíců za podvod. V kupních smlouvách falšovala údaje o zaměstnání a příjmech a půjčky pak nesplácela.

Tamara Bodnárová měla zase požadovat vraždu svého partnera, který týral jejich společné dítě. Klaus jí prominul zbytek trestu a zdůvodnil to tím, že nakonec nedošlo ani k pokusu o vraždu. Žena se navíc stará o tři nezletilé děti a je těhotná.

Miroslav Šedek byl odsouzen na šest let za to, že nesplácel dluhy svým obchodním partnerům, ve vězení je od roku 2003, podrobil se tam operaci srdce. Prominutí zbytku trestu Klaus zdůvodnil právě špatným zdravotním stavem muže.

Kvůli zdravotnímu stavu prominul prezident trest i Rozálii Gabčové, která neoprávněně z účtu vybrala 5800 korun.