Důležitost pro své rozhodování politickému přesvědčení připsalo v průzkumu 68 procent dotázaných. Druhým faktorem ovlivňujícím volby byly předvolební programy, které pokládají za důležité 63 procenta respondentů. Pro 59 procent je důležitý dlouhodobý příklon ke straně. 

Téměř shodné bylo hodnocení vlivu afér politiků, názorů v rodině a působení médií. Tyto tři faktory zhodnotila jako důležité zhruba polovina lidí.

Důležitost jednotlivých faktorů (v %)
Faktor Rozhodně důležité Spíše důležité Spíše nedůležité Rozhodně nedůležité Neví D/N
Média 14 34 29 18 5 48/47
Předvolební výzkumy 4 22 39 29 6 26/68
Programy stran 27 36 17 14 6 63/31
Aféry politiků 19 32 24 19 6 51/43
Rodina a přátelé 14 36 26 18 6 50/44
Politické přesvědčení 33 35 12 13 7 68/25
Příklon ke straně 28 31 17 15 9 59/32
Zdroj: CVVM