Kromě zástupců české politické reprezentace včetně předsedy Poslanecké sněmovny Lubomíra Zaorálka do Příbora dorazili z Velké Británie a Rumunska také čtyři pravnuci světoznámého psychologa.

"Je velice dojemné a inspirující přijet do rodiště našeho pradědečka. Muzeum, které zde vzniklo, je překrásné a jsme z něho všichni dojati," řekla jedna z pravnuček Caroline Penny Freudová. Další pravnuk David Freud daroval muzeu jeden z nejstarších exponátů - německy psanou knížku Život zvířat v Alpách, kterou Sigmund Freud dostal jako premiant třetí třídy.

"Muzeum se určitě stane základním kamenem vzrůstajícího turistického ruchu ve vašem městě," poznamenal David Freud. Nad akcí převzal záštitu prezident Václav Klaus. "Je třeba nesmírně pogratulovat městu Příbor a všem, kteří se tady starají o památku Sigmunda Freuda. Byl bych velmi rád, kdyby i další města v naší zemi uměla stejným způsobem využívat velikánů své minulosti, navazovat na ně, protože tato kontinuita je věcí nezbytnou pro naši přítomnost i budoucnost," řekl prezident republiky Václav Klaus.