Lékaři ministra při pohlídce zařízení informovali, že síťová lůžka již zhruba dva roky nepoužívají. Po jejich vyřazení musela léčebna přijmout více ošetřovatelů. Zvýšilo se i množství podávaných léků.

Jediným omezovacím prostředkem jsou popruhy. "Používáme je jen v případě, kdy pacient ohrožuje sebe nebo okolí," vysvětlil ministrovi lékař.

Léčebně se také osvědčily kamery. Ošetřovatelé tak mohou na případné ohrožení pacientem rychleji reagovat. Zařízení ale přišla na asi dva milióny korun. Zatím jsou jen na jednom oddělení, léčebna má slíbeno dalších pět miliónů, aby jimi mohla vybavit i ostatní oddělení.

Česko je podle Střediska pro práva lidí s mentálním postižením (MDAC - Mental Disability Advocacy Center) jedinou evropskou zemí, která síťová a klecová lůžka v ústavech sociální péče stále používá. V roce 2004 zde bylo 654 lůžek se sítí či mříží, od té doby se ale jejich počet snížil. Zákon o sociálních službách od 1. ledna 2007 již s užíváním klecových a síťových lůžek nepočítá. Kromě ústavů sociální péče využívají klecových lůžek i v psychiatrických léčebnách, těch se ale nová norma netýká.