"Bude třeba klást mnohem větší důraz na odpovědnost velitelů za své lidi. Musí mít přehled o tom, co dělají a jak přistupují k plnění úkolů. Když se ukáže, že to řádně nečiní, tak půjdou z hrušky dolů," řekl v pondělí Bublan.

Za příklad důrazné změny v přístupu k plnění velitelských úkolů uvedl odvolání ředitele obvodu Praha II Jana Navrátila a jeho zástupce Petra Vaněčka za nezvládnutí prvomájových úkolů, kdy byla brutálně napadena Kateřina Jacques.

Bublan označil dosavadní kontrolní mechanismy v policii za dostatečné. Upozornil, že stížnosti občanů řeší odbory kontroly a stížností spadající pod pravomoc policejního prezidenta a vyšetřování trestné činnosti policistů Inspekcí ministra vnitra řídí vyšetřující žalobci. "Nemám však nic proti tomu, aby činnost inspekce podléhala veřejné kontrole. Mohla by to být třeba parlamentní komise," řekl Bublan.

Policie nechce práci, která s ní nesouvisí

Cestu k dalšímu zlepšení práce policie Bublan spatřuje v prosazení účinnosti zákona o služebním poměru od ledna 2007, zmodernizování a účelném rozšíření policejních stanic, dovybavení policie počítačovou technikou s přístupem na internet, podstatném snížení administrativy.

"Bude potřeba novelizovat zákon o policii. Nové zákony totiž rozšířily působnost policie například o zákroky proti domácímu násilí. Na druhé straně bude potřeba policii zbavit činností, které s prací policie nesouvisí. Například doručování soudních obsílek, převozů svědků, převozů opilců na záchytky a podobně," uzavřel Bublan.