Podle žebříčku poskytuje nejlepší péči Nemocnice Na Homolce, naopak nejhorší je Fakultní nemocnice Bulovka. Ministr upozornil, že žebříček je pracovní. Pracovníci úřadu mají ještě přímo v jednotlivých nemocnicích ověřit, jestli jejich špatné výsledky souvisejí pouze s problémy ve výkazech, nebo skutečně s chybami v systému péče. Platné porovnání tak budou mít občané až v příštím roce.

Už první lednovou verzi Rathova žebříčku ředitelé nemocnic komentovali tak, že nelze srovnávat Úrazovou nemocnici v Brně, kde jsou lidé s komplikovanými poraněními, s Ústavem péče o matku a dítě, který se specializuje na porody.

"Ve vykazování máme rezervy, informační systém ještě není na dobré úrovni," uvedl ředitel Bulovky Petr Sláma, který vede nemocnici od prosince 2005. Údaje, na základě kterých byla nemocnice hodnocena, pocházejí z let 2004 a 2005. Sláma řekl, že okamžitě po nástupu založil v nemocnici radu pro hodnocení kvality.

Výhrady má k hodnocení brněnská Úrazová nemocnice (ÚN), která je nyní podle ministerstva předposlední. "V hodnocení je spousta faktorů, které nevystihují naši práci," prohlásil ředitel Miloš Janeček. ÚN by podle něj v žebříčku vůbec být neměla. Od všech ostatních se výrazně liší, a řadě kritérií proto nemůže nevyhovovat, vysvětlil ředitel. "Jde například o hodnocení podle délky hospitalizace. Přijímáme primárně těžce poraněné pacienty, u nichž je doba hospitalizace v průměru tři až pět měsíců," dodal.