Ze samotných Nošovic přijelo pouhých pět lidí. "Jsem překvapen, jak je tady málo lidí," reagoval pro Právo náměstek moravskoslezského hejtmana Pavel Drobil (ODS). "Je vidět, že lidé průmyslové zóně a automobilce Hyundai přejí," dodal.

Ministerstvo životního prostředí už v únoru označilo dokumentaci EIA za kompletní, v polovině března obdrželo posudek zpracovaný nezávislým znalcem. Zpracovatel posudku Vladimír Ludvík v pondělí uvedl, že EIA odpovídá požadavkům zákona a záměr je realizovatelný za předpokladu splnění uložených podmínek. "Například na základě připomínek veřejnosti bylo uloženo protažení protihlukového valu," řekl.

Ekologickým organizacím se Hyundai nelíbí

Zatímco zástupci obcí či kraje neměli k posudku připomínky, případně je uplatní v následných řízeních, otázkami a výhradami zasypali přítomné úředníky a znalce zejména zástupci občanských sdružení, hlavně ekologických.

Vladimír Burda ze sdružení Půda pro život namítl, že zvýšení hlukové hladiny v souvislosti s automobilkou bude mít negativní vliv na šelmy. Podle Ludvíka však hluk nebude mít vliv na Chráněnou krajinnou oblast Beskydy. Burda dále navrhl např. zatravnění střech hal, aby automobilka příliš nenarušila ráz krajiny. Zpracovatel dokumentace EIA Tomáš Bajer odpověděl, že ozelenění střech je možné na hotelu v Praze. "Tohle jsou výrobní objekty, které mají na střechách výduchy, emitují určité teploty atd., takže technicky je to nerealizovatelné. I nám by se to ale líbilo," dodal.

Místostarosta Vojkovic Jindřich Janša (KDU-ČSL) řekl, že výstavba průmyslové zóny už prakticky začíná, část ornice z nošovických polí se bude vozit i do Vojkovic. Podle Janši budou lidé v této obci také trpět hlukem z dopravy, protože tam bude nájezd na rychlostní silnici. "Ve vztahu k automobilce přitvrdíme," pohrozil místostarosta. Naopak, starostka Nošovic Dana Tichá (nez.) hned v první části pondělního jednání prohlásila, že obec Nošovice k posudku nemá připomínky, podobně reagovaly její kolegyně z obcí Vyšní Lhoty a Nižní Lhoty.

Ministerstvo životního prostředí připomínky z veřejného projednávání vyhodnotí a vydá závěrečné stanovisko.