Charita také vyhlásila veřejnou sbírku na konto 369-369369369/0800 s variabilním symbolem 906. Výtěžek je určen především na pomoc těm, kteří si nedokáží pomoci sami.

Červený kříž aktivizoval svůj ústřední krizový štáb, začaly pracovat také krizové štáby všech oblastních spolků. Spolupracují s orgány místní samosprávy v rámci Integrovaného záchranného systému. Člověk v tísni plánuje financovat obnovu a likvidaci škod z Fondu rychlé pomoci budovaného z příspěvků členů svého Klubu přátel. V první fázi by šlo především o humanitární pomoc evakuovaným rodinám, později by se pomoc zaměřila na rekonstrukci jejich domovů. V případě zhoršení situace tato organizace okamžitě vyhlásí finanční sbírku SOS Povodně 2006.

Vláda uvolnila 380 miliónů

Aktuální stav v oblastech postižených povodněmi monitoruje také Charita. Vedle přímé pomoci domácnostem formou úklidu, vysoušení a nákupu vybavení poskytne také poradenskou a psychosociální pomoc.

Na pomoc zasaženým obcím už ministři uvolnili 380 miliónů korun. Peníze půjdou například na nákup mobilních obydlí či na rekonstrukce cest.

Ministerstvo pro místní rozvoj má navíc vládě předložit nařízení, které se bude týkat půjček na rekonstrukce bydlení po povodních. Lidé budou mít nárok na 150 000 korun s dvouprocentním úrokem, přitom se odstraní hranice 36 let. Úlevy mají dostat i podnikatelé - obdrží záruky na úvěr do deseti miliónů korun s dvouprocentním úročením.