Původní verze novely, kterou odhlasovali poslanci, počítá s tím, že producentům českých filmů, kteří nezašlou ministerstvu kultury předepsaný evidenční list o svém díle, bude hrozit až stotisícová pokuta.

Producenti by tuto odpovědnost nemuseli nést, "pokud návštěvnost českého audiovizuálního díla nepřekročí v prvním roce 1200 diváků". Senátoři tuto výjimku navrhli zrušit.

Členové Senátu také chtějí odložit účinnost novely až na začátek příštího roku a upravit definice některých pojmů, které norma přináší. Novela mimo jiné nově definuje pojmy, jako je výrobce audiovizuálního díla. Upřesňuje i definici českého audiovizuálního díla, jež byla doplněna o minimální podíl účasti českého výrobce na jeho vzniku v případě koprodukce.