S návrhem občanských demokratů nesouhlasí ani vláda, podle které by zrušení uvedených daní stálo státní rozpočet ročně kolem deseti miliard korun. Kabinet tak odmítá tvrzení ODS, že by chybějící příjmy na ropzpočet neměly výrazný vliv.

ODS připouští zhruba desetimilardový pokles příjmů státního rozpočtu, avšak zároveň upozorňuje, že například za rok 2004 tato částka činila pouze 1,44 procenta ze všech daňových příjmů. Celkové daňové příjmy byly v roce předloni 718 miliard korun.

Dědická daň podle občanských demokratů nemotivuje lidi k nabývání majetku a navíc narušuje rodinné vazby a vztahy. "Odbourání této daně povede ke zjednodušení daňového systému ČR a sníží náklady na správu daní," tvrdí ODS. Za rok 2004 přinesla dědická daň do státní kasy 100 miliónů korun.

Na dani darovací vybral za rok 2004 stát 818 miliónů korun. "Což je opět s ohledem na nákladnost správy této daně částka zcela bezvýznamná," tvrdí ODS.

Nejvyšší částku se podařilo vybrat na dani z převodu nemovitostí, kde stát získal 9,46 miliardy korun. Podle ODS je to z hlediska rozpočtu málo, zrušení této daně by prý naopak podpořilo trh s nemovitostmi a s byty.