"Stát musí reagovat na to, že se zvýšily platy úředníků," řekl Právu ministr vnitra František Bublan.

Rozhodnuto musí být do března tak, aby již tento měsíc zastupitelé dostali vyšší odměny s tím, že se jim rozdíl doplatí zpětně i za předcházející dva měsíce. "Dříve jsme to navrhnout nemohli, neboť se vždy čeká na schválení státního rozpočtu. Vloni jsme se navíc až do prosince s odbory dohadovali, o kolik se budou platy navyšovat," obhajoval ministr zpoždění.

Jak uvedl, s výplatou by obce neměly mít problém, protože s růstem počítaly a o peníze požádaly již při tvorbě svého rozpočtu. Zároveň odmítl námitku ministra bez portfeje a šéfa Legislativní rady vlády Pavla Zářeckého, aby se odměny zpětně nedoplácely. Relaci mezi platy úředníků a zastupitelů je třeba podle Bublana dodržet.

O tom, který z obecních funkcionářů bude tzv. uvolněný pro výkon funkce nebo který bude pracovat vedle svého civilního zaměstnání, rozhodují obce samy.

Kolik berou měsíčně starostové a primátoři (v Kč/měsíc)
počet obyvatel plat 2005 plat 2006
do 100 22 770 23 910
1000 33 600 35 280
3000 36 840 38 680
10 000 41 050 43 110
20 000 45 210 47 470
50 000 50 850 53 390
100 000 54 220 56 930
pozn: Částky jsou bez zdanění. Výpočet platí jen pro uvedený počet obyvatel. Za každou další stovku obyvatel náležejí příplatky.

Platy pro obě skupiny zastupitelů se výrazně liší. Nejnižší možná odměna pro starostu na plný úvazek je od letoška 23 910 korun (do loňska to bylo 22 770). Starosta, který volenou funkci vykonává takříkajíc po práci, což bývá v nejmenších vesnicích, má nárok až na 7960 korun, dosud 7220 korun.

"O počtu uvolněných funkcionářů rozhoduje každé zastupitelstvo samo podle toho, na co má. Není legrace ufinancovat místní policii, starostu, lidi na úřadě," řekl Právu senátor a teplický primátor Jaroslav Kubera (ODS).

Více lidí, více peněz

Primátoři či starostové obyvatele okolních vísek někdy přemlouvají, aby se přihlásili do jejich města nebo aby rovnou souhlasili s připojením obce. Tím zajišťují pro své město nejen větší dotace ze státního rozpočtu, ale zároveň se jim to projeví na osobním příjmu. Platy starostů, zastupitelů i hejtmanů totiž závisejí na počtu obyvatel území, které spravují.

Odměna uvolněných starostů se skládá ze tří částí. Základem bude od letoška 23 910 korun. K tomu se podle počtu občanů připočte od 11 370 korun v malých obcích až do 37 395 korun ve velkých městech. Nad to ještě každá stovka občanů nad určitý limit může znamenat další peníze navíc.

Počet lidí může znamenat několikatisícové rozdíly v platech. Tak třeba starosta města s 10 075 obyvateli bude brát 43 102 korun, starosta s 19 999 občany již 47 426 korun hrubého. Pražský primátor Pavel Bém (ODS) by měl brát zhruba 86 tisíc korun.

Ani hejtmani neberou stejně

Největší rozdíl je u hejtmanů. Ti, kteří mají v kraji nad 900 tisíc obyvatel, tedy šéfové Moravskoslezského, Středočeského a Jihomoravského kraje, si letos polepší na 81 520 korun hrubého, což je o 3880 korun více než dosud. Hejtmani na Ústecku, jihu Čech a Olomoucku, jejichž kraje mají přes 600 tisíc obyvatel, dostanou 74 770 korun (3560). Nejvíce hejtmanů bude brát 70 950 korun (3380). V jejich krajích žije méně než 600 tisíc obyvatel.

Primátor Kubera považuje systém za poměrně spravedlivý. "V Americe jsem žasl, jaký tam je propastný rozdíl v platech samospráv. My sice nadáváme, že je stanovuje vláda a hradit to musíme my ze svých rozpočtů, ale tam si odměny stanovují právě samosprávy a rozhodují tam různé nálady. Tu závist by naše poměry neunesly," řekl Kubera Právu.