Jaká je nabídka gymnázií ve vašem kraji, nakolik zájem uchazečů převyšuje možnosti škol a jak jsou absolventi gymnázií úspěšní u přijímacích zkoušek na vysoké školy?

O tom informuje v mimořádné příloze deník Právo v pondělí 6. února na straně 16.