Proti říjnu je spokojeno o tři procenta dotázaných více. Lidé nejčastěji odpovídali, že úroveň jejich domácnosti není ani dobrá, ani špatná (45 %). Za spíše či velmi špatnou ji označilo 19 procent, což je o čtyři body méně proti říjnu.

Průzkum se rovněž dotazoval, zda lidé hodnotí svou domácnost jako chudou, či bohatou. Za velmi bohatou ji neoznačil nikdo. Sedm procent uvedlo, že jejich domácnost je spíše bohatá. Většina (69 %) soudí, že není ani bohatá, ani chudá. Spíše chudá je podle pětiny (20 %) a velmi chudá podle tří procent.

Další otázka zněla, jak lidé vycházejí se současným příjmem. "Velmi obtížně" odpovědělo pět procent, "obtížně" 13 procent a "spíše obtížně" 35 procent. "Spíše snadno" uvedlo 34 procent, "snadno" 8 a "velmi snadno" jedno procento.

STEM: úspěšný rok, ale lépe se nevede

Agentura STEM se ve svém výzkumu pro Českou televizi dotazovala na uplynulý rok. Čísla jsou rozporná.

Mírná většina považuje rok 2005 podle ČTK za úspěšný, přestože se lidem údajně nežije lépe než na konci předchozího roku. Úspěšný byl rok 2005 pro 53 procent lidí, zbytek respondentů má opačný názor.*** Na dotaz, zda se lidem žije lépe než před rokem, převažuje záporná odpověď. "Určitě ano" odpovědělo osm procent, "spíše ano" 34 procent, "určitě ne" 15 procent a "spíše ne" 43 procent dotázaných.

Nejvíce skeptičtí jsou lidé v otázce, zda se projeví růst ekonomiky v jejich peněženkách. Ve změny k lepšímu nevěří podle průzkumu 62 procent dotázaných.