Čtyřiceti procentům dotázaných se nelíbí rozdíly mezi bohatými a chudými. Čtyři z deseti Čechů považují tuto sociální diferenciaci za neblahý jev, který vede k hlubokému sociálnímu napětí.

Dalším negativní příčinou sociálních tlaků je rasová příslušnost. Rozdíly rasového či národnostního původu způsobují vážnou sociální tenzi podle 37 procent lidí.

Majetkové rozdíly vnímají jako hrozbu především chudí lidé. Bohatší spoluobčané v odlišném jmění problém nevidí.

Co vede k hlubokému sociálnímu napětí? 
Rozdíly
Mezi politiky a ostatními lidmi 48
Mezi bohatými a chudým 40
Podle národností a rasové příslušnosti 37
Mezi městem a venkovem 16
Mezi generacemi 10
Podle náboženství 5
Mezi muži a ženami 2
Zdroj:CVVM

Mezigenerační neshody jsou vážnou hrozbou pouze podle desetiny Čechů. Ještě méně vadí Čechům odlišnost náboženského vyznání, různá náboženství vytváří sociální napětí v ČR pouze podle každého dvacátého Čecha.

Na posledním místě v tabulce zdrojů společenských potíží se umístily rozdíly mezi muži a ženami. Za vážnou hrozbu pro sociální napětí rozdílné podmínky obou pohlaví považují dva Češi ze sta.