Nemění se tím situace, kdy prezident je dlouhodobě nejoblíbenější ústavní institucí. Přesto si Klaus oproti říjnu lehce pohoršil, když v říjnu mu důvěřovalo 69 procent lidí. Vláda si udržuje stejně jako v říjnu podporu 42 procent občanů.

Naopak Sněmovně a Senátu věří tradičně méně než čtvrtina voličů. Solidní podporu mají i obecní zastupitelstva (60 procent). Dobře si vedou i krajská zastupitelstva (43 procent).

Důvěra obyvatel k ústavním institucím (v %)
říjen 05 listopad 05
Prezident 71 69
Vláda 42 42
Sněmovna 26 24
Senát 24 23
Krajské zastupitelstvo 45 43
Obecní zastupitelstvo 61 60
Zdroj:CVVM

Většina Čechů je nespokojena s politikou

Češi se netají svými výhradami k současné politické situaci. Spokojeno je se správou věcí veřejných pouze 14 procent voličů, což je o dva procentní body méně než v říjnu. Více jsou s politikou spokojení voliči ČSSD, stejně jako mladí lidé ve věku od 15 do 19 let.

Nespokojenost s veřejným životem dala najevo polovina z 1060 dotázaných. Výhrady k politice mají především důchodci, nezaměstnaní a voliči KSČM. 

Spokojenost s českou politikou (v %)
říjen 05 listopad 05
Spokojen 16 14
Ani spokojen, ani nespokojen 31 32
Nespokojen 48 50
Zdroj: CVVM