Ministerstvo obrany žaloval Tomáš Adamec, jenž  v roce 2003 absolvoval povinnou vojenskou službu. Za výkon služby od dubna do října požadoval po státu doplatit přes 39 tisíc. Nelíbil se mu totiž nízký žold, který mu za službu stát vyplácel. Měsíčně dostal Adamec od státu žold mezi 500 až 700 korunami, požadoval však mnohem více.

"Výše služného je zjevně nepřiměřená pracovní zátěži a rozsahu práce vojáka základní služby a je ve zcela zjevném nepoměru k odměně poskytované pracovníkům podle pracovněprávních předpisů," tvrdil v žalobě Adamec. Ten takticky zdůraznil, že "základní vojenská služba je službou vlasti a nelze tedy požadovat ekvivalentní odměnu za tuto práci." Požadoval tedy alespoň vyplacení minimální mzdy.

Adamec s žalobou neuspěl u pražského Městského soudu i u Obvodního soudu pro Prahu 6 v roce 2003. Nyní mu však NS vrátil naději, neboť podle něj nejsou soudy oprávněné řešit daný problém. Jediným mužem, který je podle NS ze zákona oprávněný kauzu vyřešit, je podle soudu prezident republiky. Václav Klaus tak určí, kdo se bude požadavkem jednoho z posledních českých neprofesionálních vojáků zabývat.