"Účelem navrženého zákona je převést zpět do vlastnictví obcí zbylou část jejich historického majetku, vyvlastněného jim v době nesvobody, která jim dosud převedena nebyla," uvádějí tvůrci předlohy v čele se senátorem Jiřím Pospíšilem (ODS).

Obce podle předkladatelů normy získaly zákonem o převodu státního majetku z roku 1991 svůj historický majetek, který byl v majetku České republiky. Na vydání majetku ve federální péči ČSFR se ovšem zákon nevztahoval. Situaci zcela nevyřešila ani novela zákona z roku 2000 - obcím přiřkla pouze ten historický majetek, který před 31. prosincem 1949 získaly přidělením.

"Zcela paradoxně tak až dosud vůbec nepřešly ty nemovitosti, které obce nabyly v období od historického vzniku samosprávy do druhé světové války z běžných právních důvodů, například prostou koupí," uvedli autoři zákona. Nenabídli ale ani odhad, jak velkého množství pozemků se jejich návrh týká.

ODS: zákon přilíš nezatíží státní rozpočet

Přijetí zákona podle tvůrců předlohy nevyvolá "významnější požadavky na výdaje státního rozpočtu", protože jde jen o změnu vlastníka pozemků. Navrhovaný zákon nemá ani žádné retroaktivní účinky, protože změna vlastnických vztahů má nastat až po dni jeho účinnosti.

Vracení se nemá týkat pozemků ve vojenských újezdech, které mohou být pouze v majetku státu. Obce by je mohly získat pouze v případě, pokud se újezdy rušily nebo jejich území zmenšovalo.