Klaus v dopise, ketrý zaslal předsedovi Poslanecké sněmovny Lubomíru Zaorálkovi (ČSSD), upozornil na fakt, že zákon neprošel ani v Senátu. V Senátu je dominantní politickou silou ODS, které byl současný prezident dlouholetým předsedou.

Klaus dále kritizoval proces připomínkového řízení k novému zákonu. Prezident zdůraznil, že novela zákona byla předložena jako poslanecká iniciativa.

Nesouhlasí i s obsahem normy, kterou schválila Poslanecká sněmovna. Posílení pravomocí ministerstva zemědělství a SZIF podle Klause nemá racionální odůvodnění.

"Zemědělské firmy či fyzické osoby by podle tohoto zákona musely evidovat a státu vykazovat údaje, které stát na nic nemůže potřebovat," argumentoval Klaus. V závěru dopisu vyjádřil prezident obavy, že "režim stanovený např. producentům mléka by nás vracel o několik desetiletí zpět do časů plánovaného hospodářství".

Společná zemědělská politika EU se neosvědčila, napsal Klaus

Klaus se ohradil i proti principům Společné zemědělské politiky (SZP) EU, které by nový zákon prosazoval i v České republiky. "Zákon do našeho právního řádu vnáší neefektivní a zastaralé principy unijní zemědělské politiky. Tedy té politiky, o jejíž nezbytné reformě se v Evropě již dlouho hovoří. Tato zemědělská politika se neosvědčila a představuje neúměrné břemeno jak pro unijní rozpočet, tak pro rozpočty jednotlivých zemí, "  zhodnotil Klaus.

Pokud ovšem Poslanecká sněmovna schválí zákon většinou všech poslanců, tedy pro bude hlasovat nejméně 101 poslanců, prezident se se zákonem bude muset smířit.