Dotázaní měli ohodnotit vybrané politické strany a instituce známkami jako ve škole. Prezident získal průměrné ohodnocení 2,36. Tisd, rozhlas a televize dostali ohodnocení 2,58 a předseda vlády 2,66.

Na opačné straně žebříčku se ocitl Senát s průměrným hodnocením 3,60, za ním pak KSČM (3,72). Nejhůře dopadla US-DEU s průměrnou známkou 3,82.

Z porovnání s šetřením v roce 2003 vyplývá, že u většiny sledovaných stran a institucí dochází k mírnému zlepšení. Výjimku tvoří média, ODS a předseda Poslanecké sněmovny.

Subjekt Průměrné hodnocení 2003 Průměrné hodnocení 2005
Prezident 2,61 2,36 
Média 2,53 2,58
Předseda vlády 3,36 2,66
Vláda 3,32 3,06
ČSSD 3,39 3,15
ODS 3,13 3,21
Předseda Senátu 3,50 3,30
Předseda PS 3,31 3,40
Poslanecká sněmovna 3,54 3,40
KDU-ČSL 3,53 3,47
Senát 3,74 3,60
KSČM 3,79 3,72
US-DEU 3,82 3,82
Zdroj CVVM