"V pondělí 29. srpna přicestovala z ministerstva spravedlnosti tříčlenná komise. Tvořil ji pan Škvára, pracovnice z odboru stížností a jedna administrativní pracovnice. Domáhali se vydání 88 trestních spisů z roku 2003. Požadavek zdůvodňovali tím, že mají stížnost spolku Šalamoun na prodlení v těchto 88 věcech. Stížnost nepředložili, takže jsme jim spisy nemohli zapůjčit. Tvrdili, že přijde dodatečně faxem. Odpoledne přišly dvě stížnosti, ale netýkaly se uvedených spisů," reagoval v pondělí na informace Práva náměstek nejvyšší státní zástupkyně Jaroslav Fenyk.

Ministr Němec na rozdíl od Fenyka tvrdí, že ke kontrole a vydání spisů jeho úředníkům není stížnost potřebná. "Podnětem pro kontrolu byly stížnosti na NSZ, které došly do mého úřadu. Nešlo jen o stížnost spolku Šalamoun. A zákon netvrdí, že ti, co přijedou na kontrolu, musí mít v rukou stížnost nebo něco takového," zdůraznil Němec.

Ztracená stížnost?

Ve středu 31. srpna přijela Škvárou vedená komise znovu a stížnost Šalamounu tentokrát předložila.

"Podivné ale bylo, že měla datum 30. srpna, což bylo úterý. Vysvětlili to tím, že původní stížnost spolku Šalamoun se na ministerstvu ztratila. Ke kontrole spisů nová stížnost postačovala, takže komise ve středu kontrolu provedla a odcestovala do Prahy, aniž nám cokoli sdělila. Přijeli ještě ve čtvrtek. Výslovně odmítli sdělit závěry. Že to bude až později," řekl Fenyk.

Uvedl, že se kontrola týkala doby, kdy vážně onemocněla tehdejší ředitelka trestního odboru NSZ.

"To mohu potvrdit. Ale není pravda, že bych cokoli ztratila, nebo způsobila prodlevy. Na odboru nás tehdy bylo 11 a vyřizovali jsme v roce 2003 okolo 10 tisíc spisů, kde bylo stíhání zastaveno. Myslím si, že se na mé nemoci podepsalo vyčerpání. Proto jsem odešla na jiné zastupitelství," řekla v pondělí Právu žalobkyně, která v roce 2003 byla ředitelskou zmíněného trestního odboru a ze zdravotních důvodů přešla na méně exponované místo.

Tragédie se nekonala

Ministr Němec proti Fenykově verzi ztracené stížnosti namítl, že stížnost spolku Šalamoun byla jen poslední ze všech, které obdržel. "Když NSZ chtělo mermomocí vidět nějakou stížnost, tak jsme předložili poslední nejaktuálnější stížnost z celé řady, která došla," poznamenal ministr spravedlnosti.

Němcův postup udivil jeho předchůdce v ministerském křesle Karla Čermáka. "Ministr spravedlnosti má právo kontroly. Pojmu personální audit však nerozumím a nevím, proč byl v Brně vykonáván. Vše je totiž na personálním odboru ministerstva spravedlnosti. Je tam kompletně vše od okresních státních zastupitelství až po NSZ," řekl Právu Čermák.

Upamatoval se i na problémy způsobené nemocí tehdejší šéfky trestního odboru NSZ. "Nebylo to nic dramatického a nic zásadního. A ztratila se jen jedna věc. Nebyla to žádná tragédie. Při mnohatisícovém objemu spisů se stává, že se někdy nějaký spis zatoulá a je k nenalezení i na soudech. Ztrátu kompenzuje rekonstrukce spisu," řekl Čermák.