"Seznam rizikových přejezdů, které jsou na silnicích druhé až čtvrté třídy a účelových komunikacích, jsme předali ministerstvu dopravy i příslušným krajským a obecním úřadům," sdělil ředitel Kanceláře DI Jan Kučera.

Podle inspekce by se přitom na řadě z přejezdů dalo riziko podstatně snížit pouhou změnou přednosti v jízdě, zákazem vjezdu delších vozidel do inkriminovaného úseku či vybudováním mimoúrovňového křížení.

"Jde totiž většinou o místa, kde je nejbližší silniční křižovatka příliš blízko přejezdu. Dochází tak k situacím, kdy řidič dávající přednost vozidlům jedoucím po hlavní silnici nemůže splnit další ze svých základních povinností - neprodleně opustit se svým autem železniční přejezd. Může se pak snadno střetnout s vlakem," upozornil Kučera.

Řidiči jsou často nuceni riskovat

V ČR je zhruba devět tisíc železničních přejezdů. Za letošních prvních sedm měsíců na nich došlo ke 157 střetům s vlaky, při nichž zahynulo 26 lidí a dalších 41 bylo zraněno. "V drtivé většině případů nebyla vina na straně železnice," ujistil Kučera.

Drážní inspekce současně připouští, že vzhledem ke stavu přejezdů nemusí být řidič ani při přísném respektování pravidel silničního provozu schopen nehodě zabránit. Pravidla mu sice zakazují vjet na přejezd, když nemá jistotu, že ho může bezpečně přejet, místní podmínky to ale neumožňují a nutí motoristu riskovat, aby se vůbec přes trať dostal.

Peníze od fondu málo využívány

Stav řady přejezdů v ČR se už změnil k lepšímu díky modernizaci železničních koridorů Děčín-Břeclav a Petrovice u Karviné-Břeclav. Dalším zdrojem jsou peníze od krajů a Státního fondu dopravní infrastruktury (SFDI).

"Náš fond odstartoval před dvěma lety program ke zlepšení železničních přejezdů. V loňském roce jsme na něj poskytli 150 miliónů korun, na letošek je k dispozici více než 163 miliónů. V návrhu rozpočtu SFDI na rok 2006, jímž se nyní bude zabývat vláda a pak Poslanecká sněmovna, je na přejezdy vyčleněno 150 miliónů," řekl včera Právu náměstek ředitele SFDI Jiří Novák.

Problémem je ale využití těchto finančních prostředků. Vždyť z letošních 163 miliónů byla zatím na úpravy přejezdů čerpána jen asi desetina. "Doufám ale, že na podzim se čerpání podstatně zlepší," dodal.