Němec uvedl, že soudkyni minulý týden dočasně zbavil výkonu funkce a předseda pražského vrchního soudu na ni podal kárnou žalobu. Kvůli pozitivní lustraci nařídil ministr kontrolu personálních spisů asi 60 dalších soudců.

"Zákon hovoří jasně, kdo má pozitivní lustrační osvědčení, nemůže být soudcem," řekl Němec.

Zákon o soudcích stanovuje, že pro jmenování do funkce musí soudce, kromě dalších podkladů, předložit také potvrzení ministerstva, že není evidován v seznamech spolupracovníků bývalé StB ve vybraných kategoriích.

Podle Němce má celý případ původ v roce 1992, kdy bylo do justice přijato asi 134 takzvaných arbitrážních čekatelů. K jejich jmenování za soudce tehdy stačilo pouhé čestné prohlášení, že splňují podmínky zákona. Po mnoha letech přišla na Vrchní soud v Praze stížnost, že soudkyně je pod jménem Kavalírová (jak se Horová jmenovala za svobodna) vedena jako spolupracovnice StB. Vedení soudu poté požádalo Horovou o předložení lustračního osvědčení, a tak vyšla věc najevo.

Osoba se jménem Jitka Kavalírová je uvedena v oficiálním seznamu spolupracovníků StB ministerstva vnitra jako agent s krycím jménem Sazava. Svazek byl zaregistrován v červnu roku 1972 a archivován v říjnu následujícího roku.

Po této události Němec rozhodl o kontrole personálních materiálů těch bývalých arbitrážních čekatelů, kteří ještě v justici pracují. Někteří z nich už lustrační osvědčení předložili, ostatní již odešli.

Němec nechtěl komentovat, zda by informace o Horové evidenci v seznamech StB mohla vést ke zpochybnění rozsudků, které soudkyně již vynesla.