"Toto šetření by mělo objektivně prověřit, zda byl zásah v souladu s příslušnými předpisy, zda, kterou ze stran a v jaké míře byl případně porušen zákon," uvádí se v prohlášení ministerstva. Podle Dimuna je to jediná cesta, jak předejít zbytečným spekulacím, které se v médiích objevují, a zabránit tak dalším dezinterpretacím.

Ministr v prohlášení zároveň vyzval všechny politické strany, aby k problému "přistupovaly věcně a celou nešťastnou událost nezneužívaly v politickém boji."

Němec si od svého kolegy ministra vnitra Františka Bublana vyžádal informace o policejním zásahu již v pondělí. V úterý dostal odpověď, se kterou však nebyl zcela spokojen. Chyběla mu především odpověď na otázku, s jakou koncepcí se policie na zákrok připravovala a co jím v prvé řadě sledovala. Požádal proto Bublana o doplňující informace.

Ministr spravedlnosti považuje pravdivé a ucelené informace o zásahu jako klíčové, "pokud má být celá událost objektivně posouzena." Němec v prohlášení zveřejněném na webu ministerstva pochybuje nad důrazností zákroku s tím, že připomíná znění zákona o Policii ČR.

"V pasáži týkající se použití donucovacích prostředků, ale i na dalších místech zdůrazňuje, že vedle formálních hledisek k zákroku je respektovat i požadavek přiměřenosti."