Jeden z vašich hlavních úkolů, který nyní jako poslanec za ANO a vládní zmocněnec pro sport máte, je založení agentury sportu. Zákon je před finálním čtením ve Sněmovně, s výtkami vám ho vrátil Senát. Kdy by měla agentura vzniknout?

Vzhledem k průběhu legislativního procesu se jako reálný termín vzniku agentury jeví až 1. srpen 2019.

Co vše tedy vznik agentury znamená?

V prvním kroku bude vládou na návrh premiéra jmenován předseda a ten si pak jmenuje dva místopředsedy a poté přichází na řadu první systemizace do měsíce a do dvou měsíců je struktura agentury jako taková.

V souvislosti s pozicí předsedy je vám vytýkáno, že jste si místo ušil sobě na míru.

Nikdo by si to už jen kvůli tomu legislativními procesu nemohl ušít na míru. Velmi poctivě jsem to v rámci debat ve Sněmovně komunikoval se všemi opozičními stranami.

Ale jsou tam nějaké parametry, kdo tím předsedou může být. Například vykonávat pět let řídící funkci spojenou se sportem.

Tím jsme chtěli vyjádřit, aby to byl člověk, který má jakoukoliv řídící funkci z oboru sportu. Je jedno, zda to bude člověk z reprezentace nebo z nějakého místního oddílu.

Předseda organizace bude nominován premiérem a schválen vládou. Nebude tedy probíhat žádné transparentní výběrové řízení?

Myslím, že nemusí, ale může ho pan premiér vyhlásit.

V podstatě je to tedy post stoprocentně závislý na rozhodnutí premiéra.

Zrovna tak jako jmenuje ministry.

Ale u ministrů to schvaluje přeci prezident.

No tak tady vláda. Agentura je trochu přirovnávána k malému ministerstvu.

Sport se tímto zákonem nedostává pod jednoznačný vliv premiéra

Ale nemusíte být jako ministři přítomen na vládě.

Zastoupení ve vládě je skrze premiéra.

Ano, znovu tedy říkám, že je to post, který je stoprocentně závislý na premiérovi.

To není pravda. Sport se tímto zákonem nedostává pod jednoznačný vliv premiéra. Ten jen předkládá materiály pro tu agenturu. Ale agentura je vypracovává, připravuje státní politiku a dává ji vládě ke schválení. Premiér to pouze předkládá vládě. Není to o tom, že by řídil sport. Vztah mezi premiérem a předsedou je na začátku, kdy premiér musí vybrat kandidáta, kterému důvěřuje a věří, že má schopnosti sport řídit. Navrhne ho vládě, a to je ten orgán, který řídí náš stát a tento orgán rozhodne, že to má být ta persona, která by to mohla dobře směřovat.

Mělo by být víc kandidátů, aby to bylo transparentní?

Asi by mohlo být, ale to se zeptejte pana premiéra.

Platí, že vy budete kandidovat?

Platí.

Máte podporu pana premiéra?

Myslím, že tu podporu mám. Bavíme se o sportu dlouho, ale nikdy jsem do toho nešel s tím, že to musím být já. Do politiky jsem šel proto, abychom vytvořili sportovní entitu, o které se dlouho mluví. To je základní kámen ke zlepšení situace ve sportu. Nikdy v životě jsem si nepředstavoval, že bych chtěl být ministrem. Nevidím se nikde v žádné politické funkci.

Už jste dva roky poslancem. Už máte politickou funkci.

Já vím, ale během toho procesu, co se týče vytváření agentury, tak mě to právě naopak motivovalo k tomu, abych kandidoval na předsedu právě proto, abych mohl dál rozvíjet tu pozici.

Milan Hnilička

Milan Hnilička

FOTO: Vlastimil Vacek, Právo

Jste tedy takovým zachráncem českého sportu?

To si nemyslím a to, co jsem si zatím vyslechl, tak to zatím vypadá spíš naopak.

Dalším parametrem je, že předsedou může být i poslanec nebo senátor. Jelikož to není ministerstvo, ale je to v podstatě úřednický post, tak předseda takové úřadu nesmí být ze zákona poslancem či senátorem.

Když se ale podíváte na zákon o platu státních zaměstnanců, tak tam se hovoří o tom, že pokud se předsedou stane poslanec, tak pobírá jen jeden plat. Ten zákon počítá s tím, že se to může stát. Myslím, že tímto zákonem jsme dali sport na piedestal a tím, že jsme ho vyjmuli z ministerstva školství jsme mu dali pozornost takovou, jakou si zaslouží.

Pokud budete předsedou, nebudete ministrem. Proč není agentura rovnou jako ministerstvo, když to má velmi podobné náležitosti?

Zdálo se nám to systémovější. A také poté, co se zdálo, že politicky by asi neprošlo navyšování počtu zaměstnanců, vytvořili jsme tento úřad.

Primárně by to neprošlo asi u v hnutí ANO, když máte od pana premiéra všichni nařízeno šetřit. A marketingově by to vypadalo špatně.

Ano, je to tak. Ale já jsem dnes přesvědčen o tom, že by pro to nezvedli ruku ani opoziční poslanci, ani senátoři.

Vy jste původně chtěl, aby to bylo ministerstvo?

V diskuzích, které předcházely mému politickému angažmá, tak ano.

Pokud tedy zákon projde a vy se stanete předsedou. Jaké budou vaše priority?

Zaprvé se budeme snažit pomoct rozhýbat děti ve školách v rámci tělocviku. Potom nastavit jasná pravidla pro organizace, zprůhlednit prostředí a nastavit rejstřík sportovců. Dalším důležitým úkolem je komunikace s kraji a obcemi v rámci odstranění duplicit. Dnes se často děje, že máme duplicitně financovanou jednu osobu.

A to je špatně, když dítě hraje hokej, fotbal a chodí třeba do Sokola?

Je to v pořádku, pokud o tom víme. Dnes se velmi často stává, že jeden malý fotbalista je registrovaný v šesti dalších organizacích, která na něj žádá peníze.

Takže jeden kluk, který je šikovný, tak by mohl dělat jen jeden sport?

Ale to není o tom, kolik dělá sportů, ale o tom, že je v organizacích registrován a nechodí tam.

Tedy zbavit se černých duší?

Přesně tak. Můžeme to zjistit třeba v rámci projektu Můj klub. Je tady důležitá komunikace s krajem a obcemi.

Mluvil jste o zprůhlednění prostředí a rejstříku.

Ano, nejdůležitější pro sport je zprůhlednit celé prostředí, počet členů, sportovišť a trenérů.

To dnes nevíme?

Rejstřík, který funguje zhruba rok se postupně naplňuje. Je to velmi složitý proces. Další věcí je zafinancování sportovních organizací. Je třeba zjednodušit formu kritérií a dnes je to velmi přísně nastaveno. Sám jsem příznivce důkladné kontroly, ale potřebujeme nastavit příjemné uživatelské prostředí pro ty nejmenší organizace.

Velmi málo se dnes kontroluje, kam peníze jdou. To je i jeden z důvodů, proč jsem do toho šel

To je jedna z největších kritik, že vznik agentury bude mít negativní dopad především pro malé spolky a zvýhodňuje ty velké.

Je to přesně naopak. Je to o tom, že dnes existuje program Můj klub, ve kterém je 1,5 miliardy a ten je pro menší kluby stěžejní. Problém programu je, že je pro kluby velmi administrativně náročný. Proces, než peníze na účet skutečně dostanete, trvá tak dlouho, že je tam dostanete až v září a říjnu, a to je pozdě.

Můj klub chcete zachovat?

Přál bych si, aby zůstal a dokážu si představit, že do něj půjde i víc peněz. Dále bych chtěl, aby šly peníze do programu talentovaná mládež, což jsou peníze pro trenéry, kteří trénují sportovní střediska a trenéři na základních školách v rámci klubů. Každý svaz by měl mít svou strukturu, aby to bylo předvídatelné. Máme tolik trenérů a ti se nám starají o tolik dětí a žádáme o tolik peněz. Když bude činnost předem dána, tak máme možnost uzavřít memorandum, kde bude svaz dopředu vědět, že může počítat s nějakým minimem příjmů. Chceme podporovat sportovce, kteří jsou v tom rejstříku. Má to svoji logiku, když dáváme státní peníze, tak chceme vědět za jakých pravidel a komu je dáváme. Máme Sokoly, Orly, hasiče a ty všechny bychom chtěli podpořit více. Musíme zajistit školení trenérů, aby dokázali děti zaujmout a zcela nový trend je umět komunikovat s rodiči.

MŠMT je za poslední roky spojeno s mnoha dotačními kauzami. Jak tomu chcete zabránit?

Velmi nerad kritizuji. Velmi málo se dnes kontroluje, kam ty peníze jdou. To je i jeden z důvodů, proč jsem do toho šel. Samozřejmě, že vnímám, co se dělo v minulosti. V čem vidím nutnost zlepšení, aby se na ten sport takto nenahlíženo a pokud pominu pochybení úředníků, tak je právě zavedení rejstříku a předvídatelné prostředí.

A tím tomu zabráníte?

Jakmile jednou nastavíte kritéria, tak už se pak každý může ptát, proč jste ta kritéria nedodržel.

A teď ta kritéria podle vás nejsou dobře nastavená?

Jelikož došlo ke zneužití, tak ne. Jestli bych něco MŠMT vyčítal, že se sportu nevěnovalo více a že nevymezilo větší počet zaměstnanců a nevěnovalo se více metodice. Dnes je tam 25 lidí a ti distribuují do veřejného prostoru sedm miliard. To prostě nestačí. Snažíme se fungovat efektivněji a máme připravené zjednodušení. Když se o tom bavím s Jardou Jágrem nebo Pavlem Nedvědem, tak všichni hledáme formu, kde jsme se kdysi rozvíjeli my a chceme to modifikovat. Chceme se poučit ve Francii nebo Skandinávii. Jsou to ta tréninková střediska mládeže a dnešní akademie.

Kde chcete do budoucna sehnat více peněz do sportu, jak jste říkal?

Do budoucna bude nutné ještě nastavit vícezdrojové financování pro sport. Když se podíváme do okolních států, kde my ještě dnes nejsme, tak tam jsou banky nebo státní firmy, které se podílí na financování sportu.

Takže peníze z premiérem avizovaného bankovního fondu by mohly jít na podporu sportu.

To by třeba mohla být jedna z variant. Je to jedna z mých vizí, kterou považuji za správnou.