Loni se v ČR narodilo 114 000 dětí, přičemž 48,5 procenta z nich se narodilo mimo manželství.

„Počet živě narozených dětí převýšil počet zemřelých osob třetím rokem v řadě, avšak hodnota přirozeného přírůstku se postupně snižovala,“ konstatovali statistici s tím, že většinově byl nárůst počtu obyvatel dán migrací (38 629 osob).

Během loňského roku zemřelo podle předběžných údajů téměř 113 tisíc obyvatel, což je zhruba o 1500 více než v roce 2017.

„V průběhu roku 2018 uzavřelo manželství 54 470 párů mužů a žen. Bylo to nejvíce za posledních 11 let. Na sňatky nejbohatší byly měsíce červen a srpen. V každém z nich se konalo více než deset tisíc svatebních obřadů,“ doplnila Michaela Němečková z oddělení demografické statistiky ČSÚ. Rozvedlo se přes 24 000 párů.

V rámci zahraniční migrace přišlo loni do ČR přes 58 000 osob, vystěhovalo se téměř 20 000 lidí.

Počet obyvatel ČR se opět zvýšil, přispěla hlavně migrace ze zahraničí

Z jedné poloviny se na růstu počtu přistěhovalých i vystěhovalých podíleli občané Ukrajiny, kteří měli i nejvyšší kladnou bilanci stěhování (přes 13 000). Druhé nejvyšší bylo saldo zahraničního stěhování občanů Slovenska (5200), s odstupem následovalo saldo občanů Rumunska a Bulharska.