Sněhová pokrývka je ve spodních vrstvách vlhká až mokrá, v nižších polohách na slunných svazích až podmáčená, takže sněhové profily vykazují podle horské služby (HS) relativně malou stabilitu.

„Hrozí laviny deskové a v polohách pod 1300 metrů nad mořem na jižních a slunných svazích laviny z klouzavého sněhu,“ uvedl za HS Robert Dlouhý.

Nebezpečí spočívá především ve skutečnosti, že laviny se mohou uvolnit již při malém dodatečném zatížení.

Lavinovými lokalitami v Krkonoších jsou Kotelní jámy, údolí Bílého Labe od Boudy U Bílého Labe, Kozí hřbety a Labský, Obří, Dlouhý a Modrý důl. Ročně v horách sjede několik desítek lavin.

„V některých případech je možnost samovolného uvolnění lavin velkých rozměrů, které se obvykle zastaví až v dolní části svahu,“ dodal Dlouhý.

HS proto nedoporučuje pohyb na svazích se sklonem nad 35 stupňů.