„Největší spokojenost je s nabídkou zboží a služeb (tři čtvrtiny dotázaných). Na druhém místě je oblast kultury (dvě třetiny dotázaných), na třetím (ne)zaměstnanost (více než polovina dotázaných),“ konstatovala agentura.

V případě nezaměstnanosti, která se již nějaký čas pohybuje na dlouhodobých minimech, deklarovalo spokojenost 55 procent lidí. Před dvěma lety deklarovalo spokojenost 32 procent lidí a ještě v roce 2015 pouhá čtyři procenta.

S dodržováním lidských práv je nyní spokojeno 52 procent, s životní úrovní 44 procent lidí. V obou případech jde o rekordní hodnoty. Nejvyšší v historii šetření je i spokojenost s mírou bezpečnosti a fungováním hospodářství (shodně 41 procent lidí). Třetina veřejnosti oceňuje současné sociální jistoty, což je ve srovnání s historií rovněž nebývale vysoké číslo.

Spokojeni nejsou všichni

Průzkum, který zkoumal 29 oblastí, zároveň ukázal, že míru spokojenosti ovlivňuje nejen hospodářský vývoj, ale i vzdělání a životní úroveň respondentů.

„Lidé s nižším vzděláním, a především lidé se špatnou životní úrovní jsou daleko méně spokojení než jejich protipóly. Nejsilnější vazba byla zjištěna s celkovou spokojeností se životem, zde je možné uvažovat i o tom, že míra spokojenosti s oblastmi společenského života určuje životní spokojenost,” shrnulo CVVM.

Průzkum proběhl od 2. do 13. února a zapojilo se do něj 1064 respondentů.

 Spokojenost s vybranými aspekty veřejného života (kladné odpovědi v procentech)
  2/2015 2/2017 2/2019
nabídka zboží a služeb 75 74 76
nezaměstnanost 4 32 55
dodržování lidských práv 42 38 52
životní úroveň 26 36 44
fungování hospodářství 18 32 41
bezpečnost občanů (obecná kriminalita) 21 29 41
celková nálada ve společnosti 18 21 27
mezilidské vztahy 21 23 27
politická situace v ČR 19 19 23
přistěhovalectví 10 11 23
korupce  4 4 9
zdroj: CVVM