Na Otavě v Rejštejně nejdříve ve tři hodiny ráno stoupla hladina na první stupeň a o dvě hodiny později překročila i hranici 160 cm, což vedlo k vyhlášení druhého stupně povodňové aktivity znamenající pohotovost. Poslední hodinu se ovšem výše hladiny ustálila zhruba na 174 cm a dál zatím neroste. Pokud by ale s dalšími dešti a táním překročila výše hladiny hranici 180 cm, byl by vyhlášen třetí stupeň povodňové aktivity oznamující povodeň.

Pohotovost je vyhlášena na Otavě rovněž v Sušici, kde hladina každých deset minut stoupá o jeden centimetr. V současné době dosahuje 167 cm a k vyhlášení třetího stupně povodňové aktivity chybí osm centimetrů. Lehce na druhém stupni povodňové aktivity je i řeka Sázava u Žďáru.

Třetí stupeň povodňové aktivity je aktuálně vyhlášen na Vydře v Modravě, na Teplé Vltavě v Lenoře, Studené Vltavě v Černém Kříži, Blanici u Blanického mlýna a na Vltavě ve Spolí. V povodí Ohře je první stupeň povodňové aktivity vyhlášen na řece Teplé v Podhoře a pak rovněž na řece Svatavě v městysu Svatava na Sokolovsku.