Proti referendu je 55 procent občanů, pro by hlasovalo 28 procent dotázaných. Zbývajících 17 procent lidí zvolilo odpověď nevím.

„Nesouhlas s referendem roste s rostoucím vzděláním a se zlepšujícím se hodnocením životní úrovně vlastní domácnosti a z hlediska věku je nejsilnější ve věkové kategorii 30 až 44 let,” uvedla agentura.

Pokud by k referendu došlo, pro setrvání v EU by hlasovalo 51 procent lidí, pětina by hlasovala pro odchod, 13 procent deklarovalo, že by se hlasování nezúčastnilo, a 14 procent neví. Dvě procenta oslovených zatím nemají volební právo.

„Pro odchod České republiky z Evropské unie častěji hlasovali lidé starší 60 let, respondenti považující svoji životní úroveň za špatnou, lidé řadící se na škále politické orientace k levici a voliči KSČM a SPD,” shrnulo CVVM.

Lidé byli dotazování rovněž na dopady brexitu. Většina lidí má za to, že budou nepříznivé jak pro samotnou Velkou Británii, tak pro EU.

Názor Čechů na vyhlášení referenda o odchodu ČR z EU

Názor Čechů na vyhlášení referenda o odchodu ČR z EU

FOTO: David Ryneš, Novinky

„Předpokládané dopady brexitu na Českou republiku vnímají čeští občané nejčastěji jako „tak napůl“ (34 procent) nebo jako nepříznivé (31 procent),” uvádí průzkum.

„Ve všech třech sledovaných oblastech očekávají negativní dopad odchodu Velké Británie z EU častěji respondenti s vysokoškolským vzděláním a lidé, kteří se na škále politické orientace řadí k pravici,” uvedlo CVVM.

Ustoupit by měly obě strany

Lidé se rovněž většinově domnívají, že v debatě o brexitu by měly ze svých požadavků ustoupit obě strany. Tento názor má 51 procent lidí. Podle 22 procent by měla EU nechat odejít Brity bez dohody, desetina lidí má za to, že by Unie měla ustoupit a vyhovět požadavkům Velké Británie. Nevyhraněný názor mělo 17 procent lidí.

Průzkum proběhl od 2. do 13. 2. a zapojilo se do něj 1064 respondentů.